Det första dödsfallet inträffade i februari då en man i 40-årsåldern klättrade upp i en fackverksstolpe och kom i kontakt med en spänningssatt del av anläggningen och avled.

Det andra dödsfallet inträffade i juni. En man påträffades avliden mellan järnvägsspåren i Vårgårda kommun. Mannen hade under färd på utsidan av tåget troligtvis kommit i kontakt med spänningsförande delar på tåget eller kontaktledningen.

Det tredje dödsfallet inträffade i augusti då en linjemontör i 40-årsåldern som arbetade med felavhjälpning omkom. Han utsattes för strömgenomgång under arbetet och förolyckades. 

Under senaste decenniet har mindre än hälften så många personer omkommit på grund av el som de föregående tio åren.

Lars Jansson, elinspektör Elsäkerhetsverket

– Under senaste decenniet har mindre än hälften så många personer omkommit på grund av el som de föregående tio åren. Vikten av god säkerhetskultur vid arbete är en orsak till en minskning av dödsolyckorna över tid, säger Lars Jansson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket, i ett pressmeddelande.

Elsäkerhetsverkets statistik baseras i första hand på anmälningar från de som yrkesarbetar med el, eftersom det inte finns någon anmälningsplikt från privatpersoner. 

Räddningstjänstens statistik visar exempelvis att minst åtta personer dör varje år i elbränder och att det finns ett stort antal dödsfall i bränder där orsaken är okänd.

Dessutom finns det enligt Elsäkerhetsverket ett mörkertal bland svenskar som omkommer i elolyckor utomlands. 

Fakta

I Elsäkerhetsverkets senaste rapport som kom i maj 2019 och gäller statistiken för elolyckor under 2018, kan följande konstateras:

 • Sedan år 2000 har merparten av dödsolyckorna skett på fritiden.
 • Yngre och medelålders män är de som framförallt omkommer i elolyckor.
 • Dödsorsaken är mestadels att man fått ström genom kroppen – dödsfall via ljusbågsolyckor är numera ovanligt.
 • Flest dödsolyckor i arbetslivet sker inom verksamheterna elnät/elförsörjning.
 • De flesta dödsolyckorna inom verksamheten elbanedrift sker i samband med att någon klättrat upp på en tågvagn.

Elsäkerhetsverket registrerar elolycksfall som kommer in via anmälningar från Arbetsmiljöverket, från nätkoncessionsinnehavare eller innehavare av starkströmsanläggningar för elbanedrift samt från privatpersoner.

Källa: Elsäkerhetsverket

Lista: Dödsolyckor i arbetslivet 2019

 1. 1 jan, Helsingborg: Lastbilschaufför Träffad av fallande port
 2. 2 jan, Mönsterås: Industrielektriker Träffad av fallande vägg
 3. 8 jan, Helsingborg: Snickare Fall från höjd
 4. 15 jan, Stockholm: Chef Kollision med lastbil
 5. 17 jan, Västernorrland: Konsult inom bygg Krock med timmerbil
 6. 19 jan, Kalix: Lastbilschaufför, Körde av vägen
 7. 23 jan, Lissma: Montör Föll från hög mast
 8. 24 jan, Stenungsund: Jobbade med takunderhåll Föll 10 meter i betonggolv
 9. 28 jan, Västra Götaland: Chaufför Krockade med buss
 10. 29 jan, Gällivare: Borrade för bergvärme Påträffades mycket allvarligt skadad på arbetsplatsen och avled fyra dagar senare.
 11. 1 feb, Kronoberg: Kyrkogårdsarbetare Avled i trafikolycka
 12. 7 feb, Västernorrland: Säljare Kolliderade med lastbil
 13. 16 feb, Örebro: Lantbrukare Hittad fastklämd under traktor
 14. 22 feb, Skåne: Betongarbetare Körde in i lastbil med skåpbil
 15. 6 mar, Västra Götaland: Lastbilschaufför Klämdes till döds vid avlastning av virke på bygge
 16. 8 mar, Stockholm: Städare Mördad vid städuppdrag i bostad
 17. 10 mar, Etiopien: Biståndshandläggare Död i flygplanskrasch
 18. 10 mar, Etiopien: Projektledare Död i flygplanskrasch
 19. 21 mars, Stockholm: Lastbilschaufför Krockade med brofundament.
 20. 25 mar, Överkalix: Soldat Överkörd av stridsfordon under militärövning
 21. 4 april, Västra Götaland: Skogsbrukare Träffad av dött träd som gått av
 22. 16 april, Stockholm: Brevbärare Överkörd av postbil som kom i rullning
 23. 7 maj, Västerbotten: Maskinreparatör Träffad av järndetalj när lyftstropp brast
 24. 9 maj, Skåne: Betongvaruarbetare Klämdes fast under betongblock
 25. 10 maj, Abisko: Skidguide Föll nerför ett stup
 26. 11 maj, Stockholm: Byggnadsarbetare Föll från nionde våningen på ett bygge
 27. 29 maj, Helsingborg: Lastbilschaufför Fick fallande gods över sig i lastbilstrailer
 28. 3 juni, Hylte: Grävmaskinist Rasade med grävmaskinen ner för ett stup
 29. 26 juni, Kungsbacka: Lastbilschaufför klämd av fallande last
 30. 12 juli, Stockholm: Man som utförde arbete på tak föll från tak vid husrengöring.
 31. 18 augusti, Orust: Elektriker Fick ström genom kroppen.
 32. 31 augusti, Järfälla: Byggnadsarbetare Avled efter ett fall från en byggnadsställning
 33. 2 september, Västra Götaland: Mekaniker, hittad medvetslös i gång mellan jäsbanor.
 34. 12 september, Umeå: Verkstad Arbetade med ett lyftredskap som välte över honom.
 35. 12 september, Halland: Bonde, Klämd av grävmaskin.
 36. 16 september, Västerås: Föll från ett tak på en byggarbetsplats.
 37. 17 september, Spannarp: Klämdes i en olycka med en grävmaskin. Avled av sina skador på sjukhuset.
 38. 24 september, Gävleborg: Chaufför, långtradare. Funnen livslös på tanken på tankbil.
 39. 25 september, Göteborg: Den omkomne arbetade på ett spårområde på ett industriområde, enligt polisens uppgifter.
 40. 25 september, västra Skåne: Anställd av golfklubb. Arbetade med att klippa gräset när han och gräsklipparen föll ned i en damm. Avled senare av sina skador.
 41. 27 september, Göteborg: Anställd vid Saab. Fick stolpe över sig på sin arbetsplats.
 42. 22 oktober, Vallentuna: Ett ställverk rasade över en man som klämdes fast under rasmassorna. Han avled senare av skadorna.
 43. 1 november, Piteå: En man avled när ett tåg och en lastbil kolliderade på ett fabriksområde.
 44. 6 november, Karlskrona: Körde lastmaskin. Mannen satt i en förarhytt på en lastmaskin som välte rakt ner i vattnet i Verkö hamn under onsdagen.
 45. 8 November, Skutskär: Hittades medvetslös vid en tankbil vid Stora Enso.
 46. 14 november, Rindö: En man jobbade med en kran på en pråm och klämdes så illa att senare avled.
 47. 19 november, Halland: En däckmontör avled när ett däck exploderade vid pumpning.
 48. 6 december, Östergötland: Påträffades livlös i kraftstationsdamm.
 49. 11 december, Linköping: En man avled efter att ha fått en kran över sig.
 50. 16 december, Åtvidaberg: Ambulansförare krockade med hjortar på en väg. Avled av sina skador.

  Informationen i listan är preliminär och kommer både från Arbetsmiljöverket och andra källor. Listan kan komma att ändras om en olycka, som först klassades som en arbetsplatsolycka, i ett senare skede visar sig ha berott på sjukdom eller inte inträffat på jobbet

  Delar av listan har lånats från tidningen Arbetet.