Under 2018 anmäldes sammanlagt 791 elolyckor och tillbud till Elsäkerhetsverket. Precis som tidigare år är unga elektriker mellan 21-30 år överrepresenterade i statistiken.

Enligt Elsäkerhetsverkets senaste årsrapport anmäldes 456 elolyckor och 335 tillbud till myndigheten under förra året. Den vanligaste olyckstypen är strömgenomgång. Unga elektriker mellan 21-30 år drabbas fortfarande oftare av elolyckor än sina äldre branschkollegor.

Elolyckor i samband med förvärvsarbete har enligt rapportens underlag ökat under se senaste fem åren. Det är inom elnät och elförsörjning som de flesta yrkespersoner drabbas av elolyckor. Detta är även det verksamhetsområde där flest dödsolyckor inträffar.

LÄS ÄVEN: Dödliga elolyckor: Nästan var tionde inträffar utomlands

Många av elolyckorna orsakas av bristande rutiner – eller att man helt enkelt inte följer de rutiner som finns.

Av de anmälda elolyckorna beror hela 73 procent på felbeteende vid arbete. Ofta handlar det om att spänningen antingen kopplats från på fel sätt, eller inte kopplats från alls.

– Arbetsgivare och innehavare av elanläggningar har fortsatt ett viktigt arbete med att förbättra ledarskapet i elsäkerhetsarbetet och arbetstagarna ett ansvar att följa rutinerna, säger Elsäkerhetsverkets elinspektör Lars Jansson i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: Cia Holm: ”Kunskapen om elolyckor måste bli bättre”

Den övergripande trenden för elolyckor är dock stadigt nedåtgående. De senaste tio åren har det inträffat färre än hälften så många elrelaterade dödsolyckor som det gjorde under de tio åren före det.

Även när det kommer till icke-dödliga elolyckor minskade anmälningarna något under förra året, jämfört med året innan.

– Antalet dödsolyckor och svårt skadade av el minskar och vi ser att vårt förebyggande arbete tillsammans med branschen ger resultat. Det är steg i positiv riktning, säger Lars Jansson.


Elolycksfallsrapporten 2018 i siffror:

• Totalt främsta orsakstyp – strömgenomgång: 96 %
• Totalt antal anmälda elolyckor:  456
• Totalt antal anmälda tillbud:  335
• Totalt antal elolyckor med sjukdagar:  85
• Totalt antal omkomna:  1 person

Källa: Rapporten Elolyckor 2018


Chris Smedbakken
chris.smedbakken@lomediehus.se