• Fredrik Byström Sjödin, expert på elsäkerhet vid Installatörsföretagen. Foto: Anna Norling

  • Fredrik Byström Sjödin, expert på elsäkerhet vid Installatörsföretagen. Foto: Anna Norling

  • Fredrik Byström Sjödin, expert på elsäkerhet vid Installatörsföretagen. Foto: Anna Norling

  • Fredrik Byström Sjödin, expert på elsäkerhet vid Installatörsföretagen. Foto: Anna Norling

Filmduken i mässhallen fylls av en svart rubrik från tidningen Expressen: ”Man död efter elolycka i Kiruna”.
– Det här är den senaste allvarliga elolyckan. Elolyckorna ökar, och vi måste agera. I dag faller elolyckorna mellan stolarna, säger Fredrik Byström Sjödin, expert på elsäkerhet vid Installatörsföretagen.

Vi befinner oss på Elmässan i Kista. Fredrik Byström Sjödin säger att han vill få i gång en debatt om ansvaret för elolyckorna.

– Arbetsmiljöverket skjuter över ansvaret till Elsäkerhetsverket, men de har vare sig organisationen eller kompetensen.

Han har själv en bakgrund på Elsäkerhetsverket innan han kom till Installatörsföretagen där han i dag är expert på elsäkerhet.

– Jag har varit i branschen sedan 1990-talet. Åtminstone sedan dess, av någon anledning, så har inte Arbetsmiljöverket tagit tag i elolyckorna på samma sätt som de gör med alla andra arbetsplatsolyckor, utan de har lagt över det till Elsäkerhetsverket.

LÄS ÄVEN: ELOLYCKA: Skadad man utanför Kiruna avled

Hur har det funkat?

– Inte alls bra. Ibland har Elsäkerhetsverket gjort en egen utredning med blandad kvalitet, ibland har det inte hänt något alls.

Han ger ett exempel som han själv var involverad i som lokal chef på Elsäkerhetsverket i Umeå. En elektriker omkom i samband med att han skulle byta ut elledningar i Likskär utanför Luleå 2010. Han kom i kontakt med en högspänningsledning och avled.

– Jag var huvudansvarig för kontoret som höll i utredningen, och jag såg då att det här funkar inte.

Elsäkerhetsverket gjorde en egen utredning, Arbetsmiljöverket en egen, polisen en förundersökning och Vattenfall service, som var arbetsgivare, gjorde en egen utredning.

– Alla fyra på varsitt håll. Ingen synkning alls. Vi kom fram till i princip fyra olika händelseförlopp. Vi var oense ända in i tingrätten, säger Fredrik Byström Sjödin och tillägger:

– Vi kan inte hålla på så här, det är ju skattepengar vi håller på med.

Efter olyckan i Luleå förändrade Elsäkerhetsverket sina rutiner.

– Vi kom fram till att vi inte kan hålla arbeta så här. Vi har inte resurserna, vi har inte befogenheterna.

LÄS ÄVEN: Efter dödsolyckorna – förbundet pressar regeringen

Elsäkerhetsverket beslöt att ta mer hjälp av polisen vid arbetsplatsolyckor. Men Fredrik Byström Sjödin menar att det är Arbetsmiljöverket som bör ha huvudansvaret.

– Arbetsplatsolyckor som har med el att göra bör behandlas precis som alla andra olyckor. Trillar du ned för en ställning på grund av att det fattas ett räcke så kommer skyddsombudet att slå ned på det stenhårt och likaså Arbetsmiljöverket. Trillar du ned från samma ställning för att du fått ström i dig så händer inte samma sak. Det är inte samma action.

Vad beror det här på?

– Det är en praxis som har växt fram. På grund av gammal tradition har man bollat över elolyckorna till Elsäkerhetsverket. Men Elsäkerhetsverket är inte bemannade för det, det är inte tänkt att Elsäkerhetsverket ska syssla med sånt. Det är Arbetsmiljöverket som ska syssla med arbetsmiljöproblematik.

Enligt Fredrik Byström Sjödin är det inte lagstiftningen det är fel på, det står tydligt i lagstiftningen att Arbetsmiljöverket ska ta itu även med elolyckor.

– Det handlar om att styra upp Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket, att få dem att förstå att de har olika roller i det här.

– Man kan dra en parallell: ska Boverket börja utreda byggolyckor? Om du ramlar ned från en ställning när du bygger ett hus, skulle Boverket utreda det? Det är klart att de inte gör, det är alldeles självklart att det är Arbetsmiljöverket som utreder det. Men när det gäller el, då är det inte riktigt lika självklart.

LÄS ÄVEN: Öppet brev med anledning av flera elmontörers död på jobbet

Fredrik Byström Sjödin tror att om Arbetsmiljöverket tog över ansvaret för alla elrelaterade arbetsplatsolyckor så skulle attityderna förändras.

– Det fina i kråksången är ju att då skulle företagen få ett annat tryck på sig att ha ett bättre förebyggande arbete, och det är ju det som är tricket. El måste in i det systematiska arbetsmiljöarbetet och skyddsombuden måste utbildas så att de kan ställa saker och ting till rätta i förväg.

Christina Asplund är sektionschef för oplanerad tillsyn vid Arbetsmiljöverket i region Öst. Hon förklarar via telefon hur region Öst arbetar med elolyckor som rapporteras in till myndigheten.

– Dessa ärenden går även till Elsäkerhetsverket och nu råkar ju delar av Elsäkerhetsverket sitta i samma lokaler som oss, i ena änden här borta, så vi har väldigt nära att faktiskt gå och dryfta de här händelserna med dem.

Hon håller dock inte med i Fredrik Byström Sjödins kritik, utan menar att Arbetsmiljöverket handlägger elolyckor som alla andra olyckor.

Hon svarar på Byström Sjödins kritik via mejl:

”Det finns en skrivning om el i 2 kap 4§ AML att betryggande skyddsåtgärder skall vidtas mot skada genom elektrisk ström eller liknande. Vidare 3 kap 2§ arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.”

”Det stämmer alltså inte att vi inte utreder elolyckor på det sätt som vi handlägger andra olyckor. Det är viktigt att komma ihåg att ansvaret trots allt ligger på arbetsgivaren att åtgärda och förebygga risker i arbetet oavsett orsaken bakom.”

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se