– Vi måste bli bättre på att ställa krav på våra kunder. Det är en självklarhet att vi som elektriker ska arbeta spänningslöst och säkert, säger Cia Holm.

  • Vi måste bli bättre på att ställa krav på våra kunder. Det är en självklarhet att vi som elektriker ska arbeta spänningslöst och säkert, säger Cia Holm. Foto: Siv Öberg

  • Cia Holm är säkerhetstekniker och jobbar med datanät, larm och fiber. Felsökning i trånga utrymmen är hennes vardag. Foto: Siv Öberg

  • Cia Holm är säkerhetstekniker och jobbar med datanät, larm och fiber. Felsökning i trånga utrymmen är hennes vardag. Foto: Siv Öberg

  • – Jag är aktiv i nätverket ElQvinnorna inom Elektrikerförbundet. Vi jobbar för bättre och säkrare arbetsmiljö, säger Cia Holm. Foto: Siv Öberg

Många elektriker är omedvetna om vilka skador strömgenomgång kan leda till på lång sikt.

– Man ska inte behöva råka ut för en olycka för att förstå vad det kan få för konsekvenser, säger Cia Holm ansvarig för ElQvinnorna i vk 10.

Cia Holm har arbetat som elektriker i 25 år. Idag är hon säkerhetstekniker samt regionalt skyddsombud i Bohuslän. Hon är engagerad i ElQvinnorna, som är en del av Elektrikerförbundet. Förbundet är indelat i elva verksamhetskretsar med en ansvarig för den kvinnlig verksamhet i varje krets.

– Jag var på min första kvinnokonferens 2002 och har varit aktiv i planeringsgruppen sen 2003. Kvinnor har olika förutsättningar jämfört med manliga elektriker. Vi löser problem på olika sätt, säger Cia Holm.

Målet med verksamheten håller just nu på att omformuleras. Men den övergripande intentionen för ElQvinnorna är att arbeta för allas lika rätt och värde inom förbundet.

– Tyvärr är det många kvinnliga elektriker som slutar för att de inte orkar med den manliga jargongen och machokulturen, framhåller Cia Holm.

LÄS ÄVEN: Vården missar lätt skador efter olyckor med el 

ElQvinnorna samlar cirka 500 kvinnliga elektriker och driver krav på arbetskläder för gravida, bättre omklädningsmöjligheter och rena toaletter.

De jobbar för att få bort nedsättande sexistiskt klotter i hissar och trappuppgångar på byggarbetsplatser och engagerar sig även i elsäkerheten.

– Vi elektriker är ofta serviceinriktade och snälla mot kunderna. Men det får aldrig gå ut över säkerheten. Vi måste bli tuffare och ställa krav på att det ska vara spänningslöst när vi arbetar. Och vi måste få arbetsgivarnas fulla stöd för det, understryker Cia Holm.

Därför är det viktigt att man tar upp en diskussion om elsäkerheten på arbetsplatserna och inte låter machokulturen styra. Den som råkat ut för strömgenomgång känner ofta skuldkänslor. Men många elektriker har råkat ut för någon form av strömgenomgång. Det måste finnas en öppenhet kring problemet.

LÄS ÄVEN: Elolyckor: Nära-döden-upplevelser och skuldkänslor

Ytterst handlar det om kunskap, menar Cia Holm. De flesta vet inte vilka konsekvenser det kan få på lång sikt med strömgenomgång. Om man visste det skulle man inte ta så lättvindigt på säkerhetsrutinerna.

– Man måste ha kunskap för att få full respekt för det man arbetar med, säger hon.