Var tredje svensk har genomfört någon form av obehörig elinstallation. Det visar en Sifo-undersökning som utförts på uppdrag av Brandskyddsföreningen.

Främst är det äldre män som fular med elen utan att ha behörighet. Och i undersökningen framgår det att Sverigedemokraternas sympatisörer elfular allra mest (Liberalernas sympatisörer minst).

Jag vet inte om det säger något om tillståndet i landet, mer än att det finns en skriande brist på respekt gentemot el och behöriga elektriker. 

Tidningen skulle kunna fyllas med artiklar och notiser om elolyckor som beror på slarv och okunskap. Men det skulle bli en för tung tidning att göra.

Anna Norling, redaktör Elektrikern

Att det finns en okunskap och brist på respekt för vad elen kan ställa till med finns det gott om exempel på. Tidningen skulle kunna fyllas med artiklar och notiser om elolyckor som beror på slarv och okunskap. Men det skulle bli en för tung tidning att göra.

Och när samma sorts olyckor sker gång på gång så tenderar de att bli osynliga. Vi bryr oss inte längre lika mycket, vi bryr oss mer om det oväntade.

Det finns en journalistisk princip: ”Hund bet man” är ingen nyhet. Men ”man bet hund” är en nyhet värd att publicera. Ändå fortsätter vi på Elektrikern att skriva om elolyckor som sker, vi måste synliggöra dem. Det är en del i vårt uppdrag.

I slutändan handlar det om människoliv. Två dagar innan detta skrivs dog över 40 människor i en fabriksbrand i indiska Dehli. Olycksorsaken misstänks vara en elektrisk kortslutning.

Människorna som arbetade i fabriken tjänade enligt uppgifter till TT omkring 130 svenska kronor i månaden.

Ju billigare arbetskraft, desto mindre tycks de anställda vara värda. Det gäller även insatser i säkerhet och arbetsmiljö.

Anna Norling, redaktör Elektrikern

Varför jag nämner just detta, är att ju billigare arbetskraft, desto mindre tycks de anställda vara värda. Det gäller även insatser i säkerhet och arbetsmiljö.

Även i Sverige sker allvarliga elbränder. Räddningstjänsten rycker ut till cirka 1 800 elrelaterade bränder varje år, och varje år skadar sig drygt 800 personer så pass allvarligt av en elolycka i bostäder att de måste uppsöka en akutmottagning. 

Elsäkerhetsverket skriver i sin senaste rapport att minst åtta personer per år dör i elrelaterade bränder, men att siffran antagligen är högre.

Det finns nämligen ett stort antal omkomna i bränder där orsaken är okänd, och bland dessa menar myndigheten att det är rimligt att utgå från att det finns elrelaterade bränder även där. 

Att dödsolyckorna ändå är förhållandevis få i Sverige kan vi tacka det vi brukar kalla samhällskontraktet för. Det som än så länge är ganska starkt i Sverige, trots att det naggas allt mer i kanten.

Det handlar om medborgarnas tilltro till myndigheter och samhällsinstitutioner. De allra flesta av oss tycker att det är okej att betala skatt, så länge vi uppfattar att det går till ”rätt saker”. Vi har en hög tilltro till våra myndigheter, så vi följer deras uppmaningar.

Nej, jag ångrar mig. Elfulandet säger visst något om tillståndet i landet.

Anna Norling, redaktör Elektrikern

Vi har, globalt sett, ett välutbyggt säkerhetstänk på våra arbetsplatser. Det beror såklart till stor del på fackliga framgångar, men är även det en del utav samhällskontraktet.

Den politiska utveckling vi ser är inte bara till oro vad gäller politisk representation. Det bör även oroa den som värnar samhällskontraktet. När allt fler väljer att misstro myndigheter, samhällsinstitutioner – och fackliga representanter – så riskeras även säkerheten på våra arbetsplatser, och i våra hem.

Nej, jag ångrar mig. Elfulandet säger visst något om tillståndet i landet. 

Bristen på respekt för behöriga elektriker och bristen på tilltro till samhällets institutioner – för mig hänger det ihop.