För den som är aktiv i ett fackförbund är medvetenheten om sådant som kollektivavtal, fredsplikt, representativ demokrati och förtroendeuppdrag självklar.

Men låt mig berätta något för er: Detta är en kunskap som saknas hos en allt för stor del av människorna i vårt land. Logga in på valfritt socialt medium så blir det väldigt tydligt. 

Det är samtidigt något som leder till en väldigt skev syn på fack, arbetsmarknad och politik. 

Denna utbredda okunskap leder till att partier på högerkanten, och höger-högerkanten, kan locka väljare med löften om att hårdare tag, lägre skatter och försämrade bidrag leder till rikedom för den enskilde.

Anna Norling, redaktör Elektrikern

Denna utbredda okunskap leder till att partier på högerkanten, och höger-högerkanten, kan locka väljare med löften om att hårdare tag, lägre skatter och försämrade bidrag leder till rikedom för den enskilde. Tanken om individens styrka framför den solidariska.

Även de så kallade mittenpartierna rider på myten om hur individen förlorar på att organisera sig mot arbetsgivarna.

I dag har dessa partier tillsammans 60 procent av riksdagsmandaten. Hur har det kunnat bli så här?

Ett svar är skolan. Arbetsmarknaden och dess villkor har inte varit högt prioriterade i undervisningen. Och risken är att det blir än värre. För i förslaget till ny läroplan för högstadiet har allt om arbetsmarknad och dess villkor strukits. Något som upprört inte minst LO.

– Skolan ska ju lägga grunden för ett livslångt lärande och deltagande i samhället, så att eleverna sig om detta är centralt, säger Mattias Samuelsson, utredare på LO, till tidningen när vi kontaktar honom om det remissyttrande som organisationen skrivit i all hast när det kom fram att tidsfristen var på väg att rinna ut.

Okunskap leder till ett splittrat samhälle där klassklyftor ökar och populism göds.

Anna Norling, redaktör Elektrikern

Det är såklart olyckligt om sådant som antiken stryks ur läroplanen, men faktiskt inte ett lika stort problem som att arbetsmarknaden och dess villkor stryks. För just arbetslivet och dess villkor är centrala delar av det samhälle vi lever i.

Okunskap leder till ett splittrat samhälle där klassklyftor ökar och populism göds. 

Ett annat svar är historieberättelsen. Vi har tappat bort berättelsen om vad facket är för något. Varför vi blir starkare tillsammans, och hur arbetarnas organisering har lett till det välstånd vi ser i dagens Sverige. 

Det är en berättelse som måste berättas från generation till generation. Men ett par generationer har tappat bort den på vägen mot den allt starkare och ekonomiskt berikade individen. 

En som kan sin historia är Chris Erikson i New York. Han är ordförande för det lokala elfacket. Han hade i och för sig en morfar som startade facket en gång på 1930-talet, så det är lika mycket hans personliga, som fackets historia. Men ett system som hänger kvar från morfaderns dagar är systemet om att fördela jobben solidariskt mellan medlemmarna.

När skolan fallerar och generationer tappar bort sina berättelser finns det ändå öar av kunskap att hämta. Inte minst gäller det hos fackförbunden.

Anna Norling, redaktör Elektrikern

Finns det inte jobb som räcker till alla, så måste de dela på dem. ”Solidaritet”, förklarar Chris Erikson. Självklart för facket i New York, inte lika självklart för alla svenskar som tar plats i debatten. 

När skolan fallerar och generationer tappar bort sina berättelser finns det ändå öar av kunskap att hämta. Inte minst gäller det hos fackförbunden. 

Runt om i landet är Elektrikerförbundet ute på landets skolor och pratar om just sådant som villkor och förhållanden på arbetsmarknaden, och vad facket är för något – egentligen. På våra Insäntsidor kan du bland annat läsa om hur skolinformatörerna i VK1 i början av november träffades för att lära sig mer om hur man bäst förklarar så att människor förstår och samtidigt byggde på sina kunskaper om avtal och lagar.

Den här verksamheten, Elektrikerförbundets skolinformation, är ovärderlig i denna tid när vare sig skolan eller samhället i övrigt mäktar med kunskapsbyggandet. 

Ta vara på den.