På uppdrag av Brandskyddsföreningen har Kantar Sifo genomfört en undersökning om svenskarnas egna elinstallationer.

Den webbaserade undersökningen genomfördes under perioden 20–27 september 2019, och 1 000 svenskar svarade.

Av undersökningen framgår att en tredjedel uppger att de någon gång har utfört elinstallation utan behörighet.

Främst gäller det männen i undersökningen, och allra särskilt de äldre männen.

Det finns en övervikt av boende i Sydsverige som säger sig ha utfört obehöriga elinstallationer, och när det gäller politisk tillhörighet är det Sverigedemokratiska sympatisörer som tar förstaplatsen. Där uppger 49 procent att de har utfört obehöriga elinstallationer.

Detta att jämföra med Liberalernas sympatisörer, där minst andel uppger sig ha utfört några obehöriga elinstallationer, endast 18 procent.

Överlag uppger sig dock ytterst få vara oroliga över om elinstallationerna i det egna hemmet utgör en brandrisk. 

Brandskyddsföreningen uppmärksammar frågan då de vill bidra till ökad kunskap om elinstallationer och dess betydelse för elrelaterade bränder.

Här kan du läsa mer om undersökningen

Svarstabell från Kantar Sifo

Fakta om elrelaterade bränder

 • Cirka 10–20 personer omkommer varje år på grund av elbränder och elolyckor i bostäder. Årligen skadas cirka 810 personer så allvarligt att de tvingas uppsöka akuten.
 • De vanligaste obehöriga elinstallationsarbetena är nyinstallation av fast anslutna lampor, nya strömbrytare och eluttag. Även kabeldragning och installation av dosor förekommer.
 • 68 procent av bränderna i fasta elinstallationer bryter ut i villor och radhus, vilket är en tydlig överrepresentation. En möjlig förklaring är att det troligtvis är vanligare med obehöriga elinstallationer i egenägda bostäder än i hyresbostäder.
 • Under 2017 hade försäkringsbolagen kostnader på cirka 366 miljoner kronor för bränder som orsakats av elfel.

(Källa: Elsäkerhetsverket)

Detta får en privatperson göra själv med el:

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byta lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
 • Byta befintlig strömbrytare med högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa.
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa

För att få utföra dessa arbeten måste man ha kunskap om hur man gör. Arbetet ska även kunna kontrolleras på ett korrekt sätt. 

(Källa: Elsäkerhetsverket)

Detta är exempel på saker som enbart får göras av ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket:

 • Förändringar i fasta installationer.
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
 • Elinstallationer i dusch- och badrum.
 • Installation av golvvärme och värmekabel.
 • Förläggning av kabel i mark.

(Källa: Elsäkerhetsverket)