• Bild: Pixabay/Montage (Bilden har inget samband med texten)

Risken att avlida till följd av en elolycka är betydligt större utomlands än hemma i Sverige – i alla fall om man ser till den begränsade tiden man vanligtvis befinner sig på resande fot. Detta visar en ny studie från Elsäkerhetsverket.

Av de dödliga elolyckorna bland den svenska befolkningen inträffar nästan en tiondel utomlands. Sett till tiden man är utsatt för risken – alltså att man ofta befinner sig utomlands under en begränsad tid – är risken att omkomma i en elolycka utomlands därmed troligen betydligt större än hemma i Sverige.

Detta visar en studie som Elsäkerhetsverket låtit göra via Centrum för personsäkerhet vid Karlstads universitet, och som ingår i myndighetens rapport ”Elolyckor 2018”. Denna är i sin tur en uppföljning av en tidigare undersökning som gjordes 2013.

LÄS ÄVEN: Vården missar lätt skador efter olyckor med el

Enligt rapporten har i genomsnitt åtta procent av svenskarnas elrelaterade dödsolyckor mellan åren 1997 och 2017 inträffat utanför landets gränser. Jämfört med andra skadetyper är detta en hög andel.

”Från ett myndighetsperspektiv kan detta vara en viktig aspekt att studera om dödsfallet inträffat i Sverige eller utomlands då ansvar- och befogenhetsfrågan då blir aktuell”, står det i rapporten.

Exakt var olyckorna inträffat har dock inte studerats. Rapportförfattarna anser dessutom att man behöver titta närmare på vilka omständigheter som orsakat dödsfallen – och om samma mönster gäller för icke-dödliga elolyckor utomlands.

LÄS ÄVEN: Cia Holm: ”Kunskapen om elolyckor måste bli bättre”

Studiens resultat antyder att Elsäkerhetsverket kan behöva göra mer för att förebygga dessa olyckor, menar rapportförfattarna.

Studien har kunnat genomföras genom att undersöka befolkningsövergripande register som Elsäkerhetsverket i vanliga fall inte har tillgång till, närmare bestämt Dödsorsaksregistret (DOR), patientregistret (PAR) och Injury Database (IDB).

Du kan ta del av hela rapporten ”Elolyckor 2018” här.

Chris Smedbakken
chris.smedbakken@lomediehus.se