• Cia Holm. Foto: Siv Öberg

  • Strömgenomgång kan ge sena symptom som förmaksflimmer, säger Anna Blomqvist. Hon har undersökt många som drabbats av elolyckor under sin tid som specialist och överläkare på Arbets- och miljömedicin. Foto: Siv Öberg

  • Strömgenomgång kan ge sena symptom som förmaksflimmer, säger Anna Blomqvist. Hon har undersökt många som drabbats av elolyckor under sin tid som specialist och överläkare på Arbets- och miljömedicin. Foto: Siv Öberg

  • Inom sjukvården kan man göra mätningar för att se om muskelstyrkan har förändrats efter elolyckan. Foto: Siv Öberg

  • Genom att kontrollera reflexerna kan man upptäcka om nervsystemet skadats. Foto: Siv Öberg

  • – Det är frustrerande att många inom sjukvården fortfarande inte känner till att strömgenomgång kan ge allvarliga skador som framkommer långt senare efter en elolycka, säger Anna Blomqvist. Foto: Siv Öberg

  • Anna Blomqvist har tillsammans med överläkare Martin Tondel utformat ett vårdprogram. Det är ett stöd för akutpersonalen vilka undersökningar de ska göra när de möter personer som drabbats av en elolycka med strömgenomgång. Foto: Siv Öberg

2019-03-25

Elolyckor orsakade av vanlig hushållsel, kan ge allvarliga skador långt efter olyckstillfället. Den som råkat ut för strömgenomgång ska omedelbart uppsöka akutsjukvård för undersökning.

Anna Blomqvist, forskare, specialistläkare i Yrkesmedicin och nyligen pensionär, har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att undersöka risker med strömgenomgång.

Som läkare har hon kommit i kontakt med patienter som råkat ut för elolyckor och som fått diffusa symptom lång tid efter olyckstillfället.

LÄS ÄVEN: Elolyckor: Vi lär av varandras erfarenheter

Man skiljer mellan en strömstöt och strömgenomgång. Men vad som är vad kan vara svårt att avgöra. En kortvarig strömstöt med låg spänning 12-24 V, ger inga bestående skador.

Men vid strömgenomgång, när kroppen blir en del av strömkretsen, är risken för allvarliga skador däremot stor, även vid vanlig hushållsel på 220-230 V.

Skadorna beror på hur lång tid man varit utsatt, vilken väg strömmen tagit genom kroppen samt hur hög spänningen och strömstyrkan varit. Om motståndet är stort sker en stark värmeutveckling, vilket kan orsaka skador på djupet långt från kontaktställena på huden.

– Strömgenomgång kan ge symptom som i regel uppkommer kort efter olyckan men som kan visa sig flera år efter olyckstillfället. Det kan leda till defekter på nervsystemet, tinnitus, muskelförtvining, koordinationssvårigheter, minnesförlust, dålig blodcirkulation, hjärtflimmer, hjärnskador, njurskador och impotens, upplyser Anna Blomqvist.

Vid högspänningsolyckor på mer än 1 000 V är risken för allvarliga skador givetvis större, men även strömgenomgång av vanlig hushållsel, kan ge skador på sikt. Anna Blomqvist har träffat många patienter som råkat ut för elolyckor och fått symptom i efterhand.

– Men när de som drabbats söker hjälp för sina besvär och menar att det har samband med att de råkat ut för en elolycka tidigare, kan det hända att de inte blir trodda. Det finns på sina håll en missuppfattning, även inom sjukvården, att det är ofarligt att få lågspänningsström genom kroppen, framhåller Anna Blomqvist.

Därför har hon nyligen vänt sig till Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), för att påtala bristerna: Patienter ska inte bli nekade vård efter elolyckor med lågspänningsström. Men myndigheterna anser inte att det är deras jobb att ta tag i frågan.

– Någon central myndighet måste ta ansvar för att detta når ut! Om fler kände till vilka risker det innebär att utsättas för strömgenomgång, då skulle man inte ta så lätt på elolyckor. Det är ett attitydproblem. De förstår inte allvaret, säger Anna Blomqvist.

LÄS ÄVEN: Elolyckor: Nära-döden-upplevelser och skuldkänslor

De flesta elolyckor som drabbar elektriker beror på att man utför installations- eller servicearbete utan att man slagit av spänningen. En annan vanlig orsak är att yrkesarbetare använder elektriska maskiner som saknar jordfelsbrytare.

Ibland kan saker vara strömförande beroende på trasiga elledningar eller apparater.

För den som direkt eller indirekt arbetar med el, rekommenderar Anna Blomqvist att ladda ner en norsk app, där det finns bra information om hur man ska göra för att undvika strömgenomgång och hur vården ska agera för att hantera personer som drabbats.

Appen finns under: http://stami.no/stromskader

Nu har Anna Blomqvist tillsammans med forskaren Martin Tondel arbetat fram en checklista åt sjukvården, hur de kan undersöka patienter som råkat ut för elolyckor.

Efter en strömgenomgång genom bålen, från arm till arm, är det viktigt att man blir ordentligt undersökt på ett akutsjukhus så snabbt som möjligt. Man bör vara under observation i tolv timmar.

Om muskulaturen skadats vid strömgenomgång utsöndras myoglobin. Genom ett blodprov kan man se om myoglobinhalten höjts. Då kan man upptäcka hur allvarlig skadan är.

Sök på strömgenomgång på www.internetmedicin.se.

Några månader efteråt ska det göras en uppföljning för att kontrollera värdena. För att se om musklerna påverkats ska man mäta arm- och benomfång strax efter olyckan och jämföra värdena senare.

Det är också viktigt att följa upp om det gjorts anmälningar till Arbetsmiljöverket och/eller Elsäkerhetsverket. Arbetsgivaren är skyldig att anmäla elolyckor till Arbetsmiljöverket, även om det inte har uppkommit skador.

För allmänheten är det frivilligt att anmäla till Elsäkerhetsverket.

LÄS ÄVEN: Cia Holm: ”Kunskapen om elolyckor måste bli bättre”

Om kroppen tagit skada kan det vara svårt att bli av med besvären efteråt. Sjukgymnastik i måttlig omfattning kan vara till hjälp för att man inte ska bli sämre.

Men med en noggrann undersökning och dokumentation har man större chans att skadan blir klassad som arbetsskada och få ersättning av Försäkringskassan.

– Vi vill att det ska finnas blanketter på sjukhus och vårdcentraler, så man kan göra en anmälan till Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket direkt och att man även kan få träffa en kurator när man råkat ut för en elolycka, påtalar Anna Blomqvist.


Vad händer i kroppen när du får ström i dig?

• Brännskador
• Muskelkramp och vätskeförlust
• Skador på nervbanorna
• Påverkan på hjärtrytmen


Vad ska du göra om en elolycka inträffar?

• Bryt strömmen.
• Om det inte går att bryta strömmen – rör inte bar hud utan dra i kläder eller använd ett ickeledande föremål mellan dig och den skadade.
• Undersök den skadade och påbörja första hjälpen vid behov.
• Vid allvarlig olycka – Ring 112.
• Anmäl olyckan till din arbetsgivare.
• Se till att arbetsgivaren, i samråd med skyddsombud, anmäler olyckan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.
• Ansök om arbetsskadeersättning hos Försäkringskassan.
• Om du behöver hjälp, vänd dig till ditt skyddsombud eller din fackliga organisation.


Uppsök alltid sjukvård om du:

• Fått ström genom kroppen.
• Träffats av en ljusbåge.
• Blivit medvetslös.
• Fått brännskador.
• Drabbats av domningar eller kramper.
• Råkat ut för ett blixtnedslag.

Kontakta sjukvården även om olyckan inte verkar så allvarlig.
Boka återbesök inom tre månader.

Källa: Elsäkerhetsverket


Sena effekter av strömgenomgång – veckor till månader

• Cirkulationspåverkan
• Nervskada
• Smärttillstånd
• Påverkan på autonoma nervsystemet ex. urinblåsa, temp/blodtrycksreglering, impotens
• Problem med uppmärksamhet, närminne, koncentration
• Postttraumatiskt stressyndrom, depression, ångest
• Muskel- och/eller senskada
• Hörselskador, tinnitus
• Nedsatt syn 


Text: Torbjörn Svensson
Foto: Siv Öberg

Maila artikeln Skriv ut artikeln
Mer Nyheter

Strejkrätten begränsas – beslut klubbat i riksdagen

Förslaget om begränsningar av strejkrätten har klubbats av riksdagen. Den nya lagen börjar gälla den 1 augusti. Då blir det svårare att ta till strejkvapnet mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal. Den utdragna konflikten i Göteborgs hamn, där Hamnarbetarförbundet strejkade för att få till ett kollektivavtal, har nu fått effekter på lagstiftningen.

Målarna lämnar ytterligare stämning om restid

Målareförbundet har lämnat in ytterligare en stämning till Arbetsdomstolen gällande en målare som de hävdar har rätt till betald arbetstid till och från kunden där arbetet utförts. De hänvisar till EU-rättens dom men också kollektivavtalet för målare.

Juristförsäkringen även för utflugna barn

Från och med i höst kommer det att finnas möjlighet för Elektrikerförbundets medlemmar att teckna förbundets juristförsäkring även för barn som flyttat hemifrån.   I dag gäller försäkringen för hemmaboende barn och ingår i medlemsavgiften.

Farligt kvartsdamm sprids vid Förbifarten-bygget

Flera inspektioner av Förbifart Stockholm under våren visar stora brister i hanteringen av kvarts. I slutet av maj såg Arbetsmiljöverkets inspektörer hur en stor kaskad av damm spreds på byggarbetsplatsen vid trafikplats Akalla. I ett inspektionsmeddelande noterar inspektörerna en borrigg utan skydd mot damm.

Brandfarliga batterier – så laddar du säkert

Brukar du ladda dina elprylar när du sover? Då lever du farligt batterierna kan nämligen börja brinna. Här förklarar Elsäkerhetsverkets expert hur du laddar säkert. Mobiltelefoner, elcyklar, hoverboards och flera andra vanliga elprylar drivs av litiumjonbatterier. Dessa är de batterier på marknaden som är bäst på att lagra energi, men de kommer även med en otäck baksida.

Stanley Security får betala skadestånd för lönekrångel

Ärendet om det krånglande lönesystemet på Stanley Security har äntligen fått en lösning. Företaget och facket har förlikats. Elektrikerförbundets medlemmar som omfattas av förhandlingarna får 7 500 kronor per person i skadestånd. Det var i maj 2017 som Stanley Security införde ett nytt lönesystem. Det mesta som kunde gå fel gick fel.

Checklista: Så grillar du elsäkert i sommar

Sommar, sol och grill på altanen. Men har du koll på hur du grillar elsäkert i sommar? Här hittar du Elsäkerhetsverkets tips! Solen skiner och grillvädret hägrar. Precis som förra året är dock vädret på många håll så torrt att det redan råder eldningsförbud i flera kommuner. Räddningen kan vara elgrillen, men då finns det fortfarande några saker att tänka på.

Sawyer: En ny robotkompis på jobbet?

 NY TEKNIK Nästa generation robotar utvecklas nu i hög fart för en allt bredare marknad. Kanske har du snart en mekanisk lärling med dig på bygget. Nästa generation av kollaborativa robotar är på ingång. Sawyer kallas den koreanska maskinen som är lätt att programmera och som löser en del problem själv med hjälp av flera par kameraögon.  Foto: Jan-Erik Johansson.
En fot i röd sko sparkar mot en fotboll på en gräsplan.

Så länge måste du jobba för att tjäna som Zlatan

En städare får jobba i 245 år för att tjäna lika mycket som Zlatan gör på ett år. För en lokförare räcker det med 156 år. Världens bäst betalda kvinnliga spelare behöver dock bara spela i 16 år för att nå Zlatans lön. Runt 7,2 miljoner dollar, eller 68 miljoner kronor, om året tjänar den svenska anfallsstjärnan Zlatan Ibrahimovic på att spela fotboll i Los Angeles Galaxy.

Få koll: Är loppisfyndet elsäkert?

Har du koll på att ditt roliga loppisfynd kan vara direkt livsfarlig? Här är Elsäkerhetsverkets tips för hur du gör secondhand-fynden trygga att använda. ”Vilket fynd!”, kanske du tänker när du plockar upp den coola CD-spelaren eller den batteridrivna speldosan  från hyllan och vrider den mellan händerna.

Nu är de nya föreskrifterna klara

NY TEKNIK Den nya standarden för lamputtag och dito stickproppar infördes 1 april i EU och Sverige. Nu kommer föreskrifterna som anpassats för den standarden. De nya föreskrifterna (ELSÄK-FS 2019:1) trädde i kraft 1 maj men publicerades 8 april på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Förare omkom när grävmaskin föll över stup

En man i 45-årsåldern miste sitt liv i förra veckan när han utförde arbete med en grävmaskin. Fordonet föll över en kant och rasade mellan 15 och 20 meter. Det var i måndags förra veckan, den 3 juni, som en man avled när en arbetsplatsolycka inträffade i Långaryd i Hylte kommun i Halland.

Kraftig höjning av maxstraff för arbetsmiljöbrott på företag

Från 10 till 500 miljoner. Så mycket ska maxbeloppet höjas för de företagsböter som bland annat delas ut vid arbetsmiljöbrott. Det måste kosta om man slarvar på företaget, till exempel med arbetsmiljön.

6F: Vi vill skrota industriavtalet

Slopa industriavtalet och inför en ny modell med kraftiga låglönesatsningar som gynnar kvinnorna. Det föreslår nu Elektrikerförbundet och de övriga förbunden i 6F. Den svenska lönebildningsmodellen där industrin går först och sluter avtal har stora brister. Det menar Fastighets och övriga förbund i 6F.

Yngre elektriker drabbas oftare av elolyckor

Under 2018 anmäldes sammanlagt 791 elolyckor och tillbud till Elsäkerhetsverket. Precis som tidigare år är unga elektriker mellan 21-30 år överrepresenterade i statistiken. Enligt Elsäkerhetsverkets senaste årsrapport anmäldes 456 elolyckor och 335 tillbud till myndigheten under förra året. Den vanligaste olyckstypen är strömgenomgång.