– Våra medlemmar dör och skadas på jobbet, och för att komma till rätta med det behöver vi politiska beslut för att förändra lagar och regler, säger förbundets facklig-politiske ansvarige, Petter Johansson. 

Han utvecklar:  

– Vi har bra kollektivavtal och bra arbetsmiljöregler, men vi behöver förändra sådant som upphandlingsreglerna så att pressen och stressen för våra medlemmar blir mindre.

Dödsolyckor efter upphandling

Bakgrunden till att Elektrikerförbundet intensifierat den facklig-politiska samverkan är bland annat de flertaliga dödsolyckor som de senaste åren skett inom förbundets område.

Bara under 2018 skedde sex stycken dödsolyckor på kraftsidan.

– Olyckorna hade olika orsaker, men de hade en gemensam nämnare: Alla inträffade där det skett en upphandling, säger Petter Johansson.

Vad är det som kan vara riskfyllt med dagens upphandlingsregler?

– Det är sådant som att de geografiska områdena blir allt större, extremt kravspecificerade inställelsetider, lågt pris, vitesbelopp om man inte hinner åtgärda problem under en viss tid och fast pris på felavhjälpning, vilket innebär att entreprenören får en viss summa för att avhjälpa ett fel, och alltså inte betalt för den tiden det tar att avhjälpa felet, något som leder till en inbyggd tidspress.

– Det här måste man komma till rätta med genom politiska beslut, det krävs en utredning för att ta fram vilka åtgärder som krävs för att minska stressen och pressen. Jag förväntar mig att regeringen levererar i de här frågorna.

”Våra medlemmar ska se resultat”

Under hösten kommer förbundets lokalorganisationer att kontakta medlemmarna på sina orter för att ta reda på vad de tycker är viktiga frågor för förbundet att driva politiskt.

–  Det är så vi ska jobba, utifrån medlemmarnas behov, inte utifrån förbundskontorets behov. Våra medlemmar ska se resultat av vår facklig-politiska samverkan, säger Petter Johansson.

I Elektrikerförbundets fackligt-politiska nätverk ingår ett 30-40-tal personer. Det är ombudsmän, förtroendevalda och vanliga medlemmar som har visat ett intresse för frågorna.

Under den kommande valrörelsen kommer förbundet att stötta medlemmar som kandiderar till olika poster i de politiska församlingarna.

– Vi vill ha så många elektriker som möjligt i våra beslutande organ, säger Petter Johansson.

I stort sett all arbetskraft är utländsk

Som en del i förbundets facklig-politiska samverkan hölls i slutet av maj ett seminarium om energibranschen med nätverket och de två socialdemokratiska riksdagsledamöterna Niklas Karlsson, vice ordförande i försvarsutskottet, och Patrik Engström, partiets energipolitiske talesperson.

Under seminariet lyfte medlemmarna frågor som kompetensförsörjningen, avregleringen och bristen på underhåll av näten.

– Det är bara det mest nödvändiga som repareras, sade Olle Strömberg, linjemontör vid Omexom och aktiv i nätverket ”Ingen ska dö på jobbet”.

Hans kollega Håkan Kaneteg lyfte den framtida kompetensbristen i branschen. När det handlar om stamnäten menade han att i stort sett all arbetskraft är utländsk. Kompetensen saknas i dag i Sverige.

Niklas Karlsson

Niklas Karlsson, vice ordförande i försvarsutskottet (S)

Patrik Engström

Patrik Engström, Socialdemokraternas energipolitiske talesperson

De båda S-politikerna säger till tidningen att de tar med sig de frågor som nätverket lyft.

– Jag tar med mig arbetsmiljöfrågorna kopplat till de olyckor som varit i branschen, med vetskapen om att det kommer investeras väldigt mycket i el-infrastruktur de närmsta åren. Jag hoppas att parterna kan enas om någon form av åtgärdsplan för att komma till rätta med olyckorna, men det kan säkert behövas göras mycket mer på området. En annan fråga är kompetensförsörjningen i energibranschen, där har jag skrivit en motion till partikongressen, kommenterar Patrik Engström. 

Ett försvarspolitiskt intresse

Niklas Karlsson säger att även han har lyft frågan om kompetensförsörjningen. Detta genom att lyfta frågan med partiets representanter i utbildningsutskottet.

– Men som försvarspolitiker finns även ett annat perspektiv. Det finns ett försvarspolitiskt intresse av att vi har motståndskraft och förmåga i händelse av kriser, och då är det viktigt att vi har kompetensen också i Sverige. Vi kan inte bara förlita oss på marknadskrafterna och upphandlingar, utan vi måste trygga förmågan, för att det är bra för landet.

Vad tänker du om seminariet med nätverket?

– Det var en början. Nu har vi regelbundna avstämningsmöten med delar av förbundsledningen och flera ombudsmän där vi diskuterar hur vi kan gå vidare. Det handlar om viktiga frågor, till exempel att säkra tillgången till energi. Hela Sveriges välstånd bygger på tillgång till energi.

Har ni liknande samverkan med andra fack?

– Nej, det här är ett initiativ som Elektrikerförbundets har tagit med oss. Men vi skulle gärna ha samverkan även med andra fack.