Dödsolyckan i Örnsköldsvik är bara en i raden av allvarliga olyckor i kraftbranschen.

De återkommande olyckorna är något som det tvärfackliga nätverket ”Ingen ska dö på jobbet”, bestående av förtroendevalda från Elektrikerförbundet och Seko, arbetar för att få ett stopp på.

Nätverket har uppvaktat nätägare, stora arbetsgivare och politiker för att de ska få upp ögonen för olyckorna i branschen.

– Alla är ju för en säker bransch, ingen vill ha olyckor, och absolut inte dödsfall, men tyvärr har det inte hänt särskilt mycket med de förslag vi lämnat till dem som har någon har någon reell makt i branschen, säger en av de drivande i nätverket, Håkan Kaneteg, distributionselektriker vid Omexom och förtroendevald för Elektrikerförbundet.

Personalbrist och långa entreprenörskedjor

Han säger att han inte kan uttala sig om olyckan i Örnsköldsvik, men att han generellt i branschen ser brister som bör rättas till.

Vad skulle du säga är de största säkerhetsriskerna i branschen?

– Okunskap och stress.

Hos?

– Alla skulle jag säga. Vi måste på riktigt, uppifrån och ned, arbeta med arbetsmiljö och säkerhet främst. Det får inte bara vara en idé på ett papper. Att minska  beredskapsområdena, vara noggrann och undvika oerfaren personal i ensamarbeten är bara några saker man se över.

– Dessutom råder personalbrist, vi är alldeles för få i branschen.

Har ni blivit färre de senaste åren?

– Ja, vi blir färre och färre. Tillväxten är långt mycket lägre än summan av de som slutar i branschen.

– Vi ser också problem med de långa underentreprenörskedjorna. Arbetsmiljön flyttas allt längre ut, och alla som är med i den här kedjan vill ha en del av kakan, alla vill ju tjäna sina pengar på just det jobbet. Och vi tror att man ofta sparar in på sådant som arbetsmiljö och säkerhet. Det är sådant som kostar, inte minst i tid.

Upphandlingar borde fokusera på säkerhet

Vad är viktigast att komma till rätta med?

– Det finns mycket. En viktig sak vore om man fokuserade på säkerheten i upphandlingarna, i stället för att fokus ska ligga på vem som lämnar det lägsta priset.

Har du något du vill skicka med till kraftverkarna där ute?

– Att var och en tänker på sin och sina kollegors säkerhet, och att man vågar säga nej när man tycker att det känns osäkert.