I slutet av april förra året avled en montör i 30-årsåldern i samband med linjearbete på en kraftledningsgata norr om Örnsköldsvik. Mannen utsattes för induktion och avled av sina skador. Arbetsmiljöverket gjorde en anmälan om arbetsmiljöbrott.

Nu har åklagaren i ärendet, kammaråklagare Christer Jarlås, beslutat att lägga ned förundersökningen.

Han förklarar att det beror på att det på olycksplatsen fanns de redskap som krävdes för att arbeta säkert, men att de inte användes.

– De låg bland annat kvar i en skopa. Och det är det jobbiga för mig som åklagare, såklart ska sådant här inte få hända, men det går inte att komma ifrån att redskapen fanns i närheten.

– Det kan tyda på att olyckan beror på den mänskliga faktorn och då kan det bli svårt att få en fällande dom.

Såklart ska sådant här inte få hända, men det går inte att komma ifrån att redskapen fanns i närheten.

Christer Jarlås, kammaråklagare

Montören arbetade för en underentreprenör till Vattenfall, Josia, ett företag i Hälsingland. Men vid tiden för olyckan var montören inhyrd hos en annan underentreprenör på projektet, Linjemontage, från Västerås.

I polisens förundersökning går att läsa att man var medveten om induktionsrisker på projektet. Tidigare under projektet hade det blixtrat till och smällt när jordning skulle sättas på kompositstolpar.

De stolpar man arbetade med när olyckan inträffade var dock trästolpar.

Montören var ingen nybörjare, han hade arbetat på företaget i över nio års tid och hade enligt förundersökningen den kompetens som krävs för den typ av dragning som skedde i projektet i Örnsköldsvik.

Ändå skedde olyckan. En olycka med dödlig utgång.

Svenska kraftnät som äger stamledningen som går parallellt med den ledning som projektet arbetade med har efter olyckan gått ut med ett meddelande om risken med induktion i närhet med deras ledningar.

En bild på en gammal tidsninds-sida med rubrikerna "För jäkligt att det hänt igen" och "Vd:n efter dödsfallet: Vattenfall ska vara säkrast"
Utdrag från Elektrikern nummer 5, 2020.