Säker energimiljö arbetar med elsäkerhet och arbetsmiljö och har kunder som Fortum, Vattenfall och Eon. 

– Vi försöker alltid involvera medarbetarna i vårt arbete, för vi har märkt att det kan finnas ett gap mellan vad säkerhetsansvariga tror sker på arbetsplatsen, och vad som verkligen sker. 

– Det spelar ingen roll hur mycket instruktioner och riktlinjer du tar fram om det sen inte fungerar i praktiken. Det ska vara lätt att göra rätt, och det ska finnas förståelse varför man ska göra på ett visst sätt.

Vilken brukar vara den största bristen ni ser vad gäller elsäkerhet?

– Generellt ser vi att i dag läggs större fokus på ekonomi än tidigare. Förr i tiden när man började som elektriker fick man gå med och lära sig under en mycket längre tid än vad som sker i dag. Det känns som att de nya ska bli faktureringsbara så snabbt som möjligt i allt högre grad. Och då blir det inte den här naturliga överföringen av säkerhetskultur i företaget, som fanns tidigare.

Man ser ibland att elektriker som har väldigt mycket erfarenhet av ett visst område sedan får ansvar för ett annat område som de inte har erfarenhet inom.

Tomas Winter, elsäkerhetsexpert vid Säker energimiljö.

– Det är väldigt lätt att fokusera på att det ska gå så fort som möjligt, och då kan det tyvärr bli så att man genar i kurvorna. Men jag tycker inte att det bör finnas någon motsättning mellan att jobba effektivt och jobba säkert. 

Tomas Winter säger att ett mönster han ser i entreprenörskedjorna är bristen på ordning och reda. 

– När de stora energibolagen upphandlar så kontrollerar de ofta att deras entreprenörer sköter sig, men det kan vara svårt att ha riktigt bra koll i tre, fyra led ned i entreprenörskedjan.

Ett annat problem han lyfter är branschens fokus på begreppet utbildning. Men utbildning är inte detsamma som kompetens. 

– Man måste även ha praktisk erfarenhet, som erfarenhet av arbetsmomenten, erfarenhet av utrusningen och förmåga att kunna riskhantera.

Liftkorgen från olyckstillfället i Tyfors

Vid dödsolyckan i Tyfors Dalarna 2016 omkom två lettiska linjearbetare från företaget Leonhard Weiss.

– Man ser ibland att elektriker som har väldigt mycket erfarenhet av ett visst område sedan får ansvar för ett annat område som de inte har erfarenhet inom. Det kan vara en elektriker som har jättemycket erfarenhet av att arbeta som elektriker i bostäder och kontor, men inte alls har någon erfarenhet av distributionsnät eller med högspänning på en industri, säger Tomas Winter och påpekar att här kan även arbetsgivarens kompetens brista. 

– Arbetsgivaren har ju ansvar att se till att den som arbetar har rätt kompetens för uppgiften, men många gånger kanske chefen inte har någon elkompetens alls, utan är ekonom eller liknande, och då kan det vara svårt att bedöma om de här personerna har rätt kompetens.

Varför har ni sammanställt en kunskapsbank med elolyckor i branschen?

– Vid allvarligare olyckor kan utredningar ligga under sekretess, och då kan det ta flera år innan de blir offentliga. Men i handlingarna kan man få fram en massa information för att minska olyckorna. Vi vill helt enkelt att skapa lärande i branschen. 

– Jag vill uppmana alla som har material som kan vara intressant för lärandet, det kan handla om händelseutredningar eller domar, att kontakta oss så kan vi utöka kunskapsbanken. 

Utdrag ur några av dokumenten:

Bild på rapporten

Ur Vattenfalls händelseutredning efter dödsolycka i Kurravaara där en 25-årig Vattenfall-tekniker omkom i samband med ombyggnad av det lokala elnätet.

Ur Vattenfalls händelseutredning efter dödsolycka i Kurravaara där en 25-årig Vattenfall-tekniker omkom i samband med ombyggnad av det lokala elnätet.

Ur Vattenfalls händelseutredning efter dödsolycka i Kurravaara där en 25-årig Vattenfall-tekniker omkom i samband med ombyggnad av det lokala elnätet.

Ur Vattenfalls händelseutredning efter dödsolycka i Kurravaara där en 25-årig Vattenfall-tekniker omkom i samband med ombyggnad av det lokala elnätet.

Bild på rapporten

Ur Arbetsmiljöverkets utredning av dödsolyckan i Tyfors Dalarna 2016 där två lettiska linjearbetare från företaget Leonhard Weiss omkom.

Bild på rapporten

Ur Elsäkerhetsverkets rapport efter dödsolycka på Ovako Steel i Hofors 2011.

Bild på rapporten

Ur Elsäkerhetsverkets rapport efter dödsolycka på Ovako Steel i Hofors 2011.

Om Säker energimiljö

Moderbolaget heter Peritum och under paraplyet finns även Säker vårdmiljö.

Tomas Winter är produktägare för Säker energimiljö och har en bakgrund som elektriker och sedan som säkerhetsexpert på bland annat Vattenfall. 

”Jag kommer själv från elinstallationsbranschen och har sett hur kollegor blivit allvarligt skadade, för livet. Så elsäkerhet har jag alltid haft respekt för”, säger Tomas Winter. 

Säker energimiljös kunskapsbank är öppen för alla som anmäler sig.