David Aura

Jag vill bidra till tryggare och tydligare demokratiska processer vid personval.

David Aura
David Aura

Ålder: 30
Bor: Långshyttan i södra Dalarna
Verksamhetskrets: 21
Kandiderar till: Centrala Valutskottet
Gör i dag: Verksamhetsledare, kommunpolitiker, ledamot i LO-distriktets styrelse.
Bakgrund: Klubbordförande Bravida i Dalarna.
Fritid: Renoverar hus, läser böcker, är fritidspolitiker.

Därför kandiderar jag: Jag har fått förtroendet att få sitta i CVU i en mandatperiod nu och känner att vi är en grupp som kommit ihop oss bra och arbetar tillsammans på ett sätt som präglas av förtroende och respekt för varandras argument och åsikter. Det vill jag fortsätta att göra. Jag vill fortsätta att bidra till att processerna för personvalen fortsätter att utvecklas mot att bli tryggare och tydligare. Jag vill fortsätta arbeta för att stärka CVU och församlingens roll och förtroende i processerna kring personval.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Bidra till tryggare och tydligare demokratiska processer vid personval.

Bild: Privat

Hans Andersson

Ett lyckat valberedningsarbete, handlar om att blidka olika intressen och att i slutändan få till en representation som alla kan leva med.

Hans Andersson
Hans Andersson

Ålder: 42 år
Bor: Norrköping
Verksamhetskrets: 31
Kandiderar till: Centrala valutskottet
Gör i dag: Jag är ombudsman i region Mitt med arbetsområde Östergötland, Sörmland och Gotland.

Bakgrund: BPA 1998 till 2000, Bravida 2000 till 2007, LO distriktet i Jönköpings län 2007-2009. Har varit klubbordförande, ledamot i avdelningsstyrelsen, ledamot i centrala representantskapet och en rad ansvarsområden kopplade till dessa uppdrag.

Fritid: Åker utför, paddlar kajak, resor, umgänge med nära och kära samt läsning och att skriva.

Därför kandiderar jag: Jag vill bidra med min erfarenhet inom arbetarrörelsen. Har varit aktiv i SSU, Socialdemokraterna och Elektrikerförbundet i 25 år. Har haft valberedningsuppdrag på flera olika nivåer och brinner för att få ihop en fungerande grupp som medlemmarna kan acceptera.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Att hela förbundet känner sig representerade vid de val som görs. Ett lyckat valberedningsarbete, handlar om att blidka olika intressen och att i slutändan få till en representation som alla kan leva med.

Bild: Privat

Nina Alexandersson

Jag vill bidra till byggandet av ett starkt, inkluderande och demokratiskt Elektrikerförbund.

Nina Alexandersson
Nina Alexandersson

Ålder: 36
Bor: Ärla, Eskilstuna
Verksamhetskrets: 9
Kandiderar till: Ledamot Centrala valutskottet

Gör i dag: Anställd på Kurt-Görans Elektriska, där jag är ledamot i klubbstyrelsen. För närvarande är jag tjänstledig och jobbar som politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Eskilstuna kommun. I verksamhetskretsen sitter jag som ledamot i verkställande utskottet samt ansvarig för kvinnlig verksamhet.

Bakgrund: Jag har tidigare varit bland annat skyddsombud, klubbordförande och suttit som suppleant till förbundsstyrelsen. Jag har varit engagerad i kvinnlig verksamhet på nationell nivå sedan 2015 och brinner fortfarande för jämställdhetsfrågor. Jag är även förtroendevald inom Socialdemokraterna där jag bland annat sitter som ledamot i nämnd och ersättare i kommunfullmäktige.

Fritid: Spenderas med familj och vänner. När tid ges hinner det även bli ett och annat renoveringsprojekt i huset.

Därför kandiderar jag: Jag ställer upp i detta val då jag anser att jag har många olika erfarenheter att bidra med i ett valberedningsarbete. Jag vill bidra till byggandet av ett starkt, inkluderande och demokratiskt Elektrikerförbund.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Allas rätt att påverka såväl som allas skyldighet att ta ansvar.

Bild: Privat

Olle Strömberg

Det är ett viktigt och intressant uppdrag där det är viktigt att ha rätt hen på rätt plats.

Olle Strömberg
Olle Strömberg

Ålder: 61
Bor: Munkedal
Verksamhetskrets: 2
Kandiderar till: CVU, centrala valutskottet

Gör i dag: Anställd på Infratek Sverige AB (Omexom). Ledamot i CVU, kraftverksdelegationen, koncernklubbordförande Omexom, HSO Omexom, bolagsstyrelserepresentant Infratek AS.

Bakgrund: Installation, Munkedals Elektriska, Electro Swed. Kraft: Munkedals Elförening, Skandinaviska Elverk, Gullspångs Kraft, Birka service, Fortum service, Infratek sverige AB  

Fritid: Fixar i trädgården, promenader, resa i Sverige, titta på diverse idrotter.

Därför kandiderar jag: Det är ett viktigt och intressant uppdrag där det är viktigt att ha rätt hen på rätt plats.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Rättvisa, demokrati, arbetsmiljö och löner.
 

Bild: Privat

Patrik Ericsson

Alla medlemmar skall känna sig delaktiga i Elektrikerförbundet och förstå dess syfte och historia.

Patrik Ericsson
Patrik Ericsson

Ålder: 49
Bor: Norra Sköndal
Verksamhetskrets: El-ettan
Kandiderar till: Centrala Valutskottet (CVU)

Gör i dag: Jobbar som ombudsman för förbundet sedan 2013, har idag förtroendet att sitta i centrala valutskottet, har gjort det sedan 2014.

Bakgrund: Varit serviceelektriker i 22 år inom Bravida-koncernen i Stockholms län. Från 1996 varit förtroendevald och innehaft olika poster i klubb och koncern (sekreterare, kassör, ledamot, ordförande, sammankallande med mera, både för Elektrikerförbundet och Fastighetsanställdas förbund). Varit ledamot i El-ettans styrelse fram till att vi avvecklade avdelningarna och bildade verksamhetskretsar 2010. Efter det varit VU-ledamot fram till 2013, då jag sedermera blev ombudsman.

Fritid: Spelar tennis och badminton, fixar med radhuset och går på fotboll.

Därför kandiderar jag: För att jag anser att förbundets medlemmar bör ta tillvara den kunskapsbank och det nätverk som jag har fått förmånen att införskaffa mig genom åren. Jag anser också att jag kan bidra med att samtliga medlemmar behandlas lika (jag har ett stort rättvisepatos).

Den här frågan brinner jag lite extra för: Att alla medlemmar (både nuvarande och framtida) skall känna sig delaktiga i Elektrikerförbundet och förstå dess syfte och historia.

Bild: Privat

Peter Svensson

Vi tillsammans är facket och måste hjälpas åt för att vi ska uppnå våra gemensamma mål.

Peter Svensson
Peter Svensson

Ålder: 61 år
Bor: Umeå
Verksamhetskrets: 28
Kandiderar till: Centrala Valutskottet
Gör i dag: Ombudsman Region Nord och har uppdrag som ledamot i CVU.

Bakgrund: Arbetat som Elektriker i 30 år på flera olika elföretag i Umeå fram till 2008.
Har tidigare haft uppdrag i Elektrikerförbundet som avdelningsordförande i (avdelning 28) samt i förbundsstyrelsen.

Mina fritidsintressen: Är framförallt sommarstugan där jag tillbringar en stor del av vår, sommar och höst. Jag spelar även lite golf, cyklar lite och åker både längdskidor och utförsåkning på vintern.

Därför kandiderar jag: Har varit invald i CVU under denna mandatperiod och tycker att vi tillsammans har haft en bra dialog i gruppen. Jag vill gärna fortsätta att vara med och utveckla det arbetet under nästa mandatperiod.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Organisering, värva medlemmar, utveckla klubbar och informera medlemmar om att vi tillsammans är facket och måste hjälpas åt för att vi ska uppnå våra gemensamma mål.

Bild: Privat

Fotnot: Fler kandidater kan finnas, som inte skickat in sin presentation till tidningen. Valberedningen har också möjlighet att nominera kandidater fram till mötet.