När tidningen i våras intervjuade förbundets ungdomsansvarige Jonas Eriksson, som tillsammans med VK21:s David Aura, skrivit motionen, förklarade han att bakgrunden till motionen var den såriga konflikten inom LO förra året då IF Metall och Kommunal ensidigt valde att ansluta sig till Svenskt Näringslivs och tjänstemannaförbundens PTK:s uppgörelse om ett nytt huvudavtal. 

– Vi vill se ett nytt federalt tvärfackligt löfte så vi inte hamnar i de här interna stridigheterna igen, sade Jonas Eriksson och tillade:

– Vi behöver få LO att bli en federation igen – och att alla förbund fokuserar på samma mål.

Förbunden bör avsäga sig makt

I korthet går motionen ut på att de enskilda förbunden ska avsäga sig rätten gällande större avtalsfrågor för att istället låta LO ta dessa.

Det handlar frågor som lägsta lönenivå, pensionerna och anställningstryggheten. Förbundsstyrelsen höll med motionärerna och ställde sig bakom motionen.

– Idén med en fackföreningsrörelse är att vi ska försöka gå tillsammans när vi kan. Elektrikerförbundet kan inte göra upp om Las, omställning och a-kassan själva, sade David Aura. 

Medhåll från LO-styrelsen

Ingen av motionärerna trodde då att kongressen skulle bifalla motionen, men i utlåtandet från LO-styrelsen får man ett visst medhåll.

”En rad omständigheter talar enligt styrelsen för att det behövs en bred översyn av LOs roll som part på arbetsmarknaden, som samordnare av förbunden och som samlande kraft för den fackliga delen av arbetarrörelsen”, skriver styrelsen i sitt utlåtande.

Styrelsen lyfter även de problem som förhandlingarna om ett nytt huvudavtal skapade i organisationen:

”Orsakerna var inte enbart externa. LO-samarbetet hade också interna problem att bemästra stora grundläggande frågor, som under lång tid huvudsakligen hanterats av politiken eller i förbundsförhandlingar”.

Skydda LO-kollektivet från politiska ingrepp

Styrelsen bedömer att det finns goda förutsättningar att träffa flera övergripande uppgörelser mellan huvudorganisationerna, något som skulle kunna skydda LO-kollektivet från politiska ingrepp av högermajoriteten i riksdagen.

Man skriver: ”Om LO har svårt att uppträda som en enad part finns en uppenbar risk för att andra fackliga organisationer i stället tar över taktpinnen och träffar övergripande kollektivavtal, som inte primärt tillvaratar LO-förbundsmedlemmarnas intressen.”

Föreslår grundlig utredning

Styrelsen föreslår att en utredning får i uppdrag att ”grundligt utreda hur LOs roll kan anpassas till dagens arbetsmarknad, till det övergripande parlamentariska läget och till LOs nuvarande struktur”.

Utredningsarbetet ska vara slutfört och redovisat för styrelsen inför LO-kongressen 2024.

Fler motioner där Elektrikerförbundet står som avsändare

Elektrikerförbundet enskilt:

 • Stoppa minimilöner i EU. Att LO aktivt ska arbeta för att förhindra bindande minimilöner i EU.
 • Ett yrkesprogramlyft. Att LO uppmanar regeringen att ta initiativ till satsningar på yrkesprogram och branschskolor, ett yrkesprogramlyft med särskilda satsningar på bristyrken.
 • Rättvisa pensioner. Att LO ska verka för ett nytt pensionssystem

Elektrikerförbundet tillsammans med andra förbund:

 • Ändra det finanspolitiska ramverket, skrota överskottsmålet för att frigöra resurser för investeringar och välfärden (tillsammans med Seko, Byggnadsarbetareförbundet, och Målareförbundet)
 • En ny skattereform för att minska klyftorna och öka den ekonomiska utjämningen (tillsammans med Seko, Målareförbundet, Byggnadsarbetareförbundet)
 • En lönebildning för jämlikhet, en modell för lönebildning där hela LO får inflytande över de förhandlingar som leder fram till märket (tillsammans med Seko och Byggnadsarbetareförbundet)

Även Elektrikerförbundets VK1 har författat flera motioner:

 • Lex Knuters, att spelreklamen begränsas och spelbolagen regleras hårdare (Även Kommunal i Stockholm har skrivit en liknande motion)
 • Avskaffa monarkin. ”Om de tror det är hårda arbetsdagar får de gärna komma och jobba som elektriker en vecka”, skriver verksamhetskretsen i sin motion.
 • Höjd a-kassa.
 • Avdragsrätt på medlemskap i a-kassa och facket
 • Bygg bostäder. Att LO verkar för att staten ska lånefinansiera för att bygga bostäder. (Tillsammans med Byggnads i Stockholm)

Om LO-kongressen

Under kongressen samlas 300 ombud, fördelade mellan LO:s 14 förbund utifrån deras medlemsantal, och 100 ledamöter i LO:s representantskap plus LO:s styrelse.

Elektrikerförbundets ombud till LO-kongressen:

 • Jonas Eriksson
 • Per-Ola Nilsson
 • Andras Molnar
 • Nina Alexandersson
 • David Aura

Elektrikerförbundets ledamöter i LO:s representantskap:

 • Pontus Boström
 • Louise Olsson
 • Mikael Pettersson

Elektrikerförbundets representant i LO:s styrelse:

 • Urban Pettersson