Bakgrunden är bland annat dels förbundsmötet 2018 där det fanns en enda kandidat till förbundsordförande – men där det ändå begärdes sluten omröstning.

Urban Pettersson

”Vårt fokus måste vara kamp utåt – inte internt”

Intervju

Och dels valet till förste vice ordförande 2020, där vissa förtroendevalda använde förbundets sociala medier för att lyfta – och öppet förordade – en särskild kandidat. 

– Men liknande saker har hänt även tidigare, under 1990-talet, säger Thomas Sandgren. 

Nu är tanken att framtidens valprocesser ska ske på ett mer schysst och rättvist sätt.

Därför ska förslag på uppföranderegler, vilket kan innebära stadgeändringar, tas fram. 

Under hela det första mötet pratade vi om vad som har hänt och hur vi har upplevt det. Vi slängde upp alla döda lik på bordet.

Thomas Sandgren

– Till exempel om du är förtroendevald: Då har du en position på något sätt, nyttja inte den. I den här processen är tanken att alla är medlemmar, och inget mer. Vi ska helst undvika ”jag som verksamhetsledare eller jag ombudsman tycker att”. Det är vår tolkning av uppdraget, säger Thomas Sandgren. 

Hur går ni tillväga? 

– Under hela det första mötet pratade vi om vad som har hänt och hur vi har upplevt det. Vi slängde upp alla döda lik på bordet, så att vi kunde slänga bort dem sen. Och börja prata framåt. 

– Nu har vi diskuterat vilka regler som skulle kunna fungera framöver. Ett exempel skulle kunna vara att om du är Vk-ledare, då får du inte delta i en valprocess. Eftersom om du säger vem du gillar av kandidaterna, så kan det färga hela valprocessen. 

Än så länge så tassar vi rätt mycket, för det här är en väldigt känslig fråga, med tanke på historien i vårt förbund.

Thomas Sandgren

Thomas Sandgren berättar att man även diskuterat möjligheten att anonymisera ansökningsprocesserna till förbundsordförandevalen. 

– Det finns vissa problem med det, men vi har diskuterat frågan. Kanske ska det centrala valutskottet ha större befogenhet än i dag att presentera de olika kandidaterna. Än så länge så tassar vi rätt mycket, för det här är en väldigt känslig fråga, med tanke på historien i vårt förbund. 

– Samtidigt tycker jag att det är ett styrketecken i förbundet att vi reagerade på vad som hänt. 

I april senare i vår ska gruppen ha ett färdigt förslag att presentera för förbundsstyrelsen.

Sedan är tanken att eventuella förändringar ska klubbas under juni månads centrala representantskap. 

Code of conduct-gruppen

Dessa ingår i gruppen för att ta fram en ny code of conduct vad gäller valprocesser i förbundet:

  • Thomas Sandgren, ombudsman region Väst, sammankallande
  • Mikael Karlsson, ombudsman region Mitt
  • Andreas Hellgren, vk16
  • Markus Freij, vk8
  • Kim Åström, vk28
  • Cia Holm, vk10