Lisa Andersson, Sven-Ingvar Pettersson och Marcus Frej tillsammans på en trappa utomhus.

Lisa Andersson, Sven-Ingvar Pettersson och Marcus Frej i VK8:s verkställande utskott.

I mötesrummet på Folkets hus i Malmö sitter VK8:s verkställande utskott och planerar för nästa verksamhetsår.

– Den stora utmaningen är att komma ut till medlemmarna, säger VK-ledare Marcus Frej.

De övriga i rummet håller med. De säger att det inte enbart kan skyllas på corona, de har haft svårt att uppfylla målen med den utåtriktade verksamheten även innan pandemin.

– Ingen av oss är nöjda, säger Lisa Andersson.

Måste prioritera hårdare nästa år

Ändå har just VK8 de senaste åren haft många arbetsplatsmöten, i jämförelse med många andra verksamhetskretsar.

– Om vi är bäst, och vi inte är nöjda, vad håller vi i förbundet på med då?, frågar Marcus Frej.

Mötet enas om att det krävs en hårdare prioritering inför nästa år.

– Vi måste prioritera vad som är viktigt, och det som är viktigt är våra medlemmar, att fler blir övertygade om meningen med föreningen. Det blir svårt att få till om medlemmarna inte blir besökta av facket ute på arbetsplatsen, säger Marcus Frej.

Prio: Fyra viktigaste punkterna

VK8:s verkställande utskott består förutom av verksamhetsledare Marcus Frej av Lisa Andersson (Boost) och Sven-Ingvar Pettersson (Karlshamnsverket).

De tre listar fyra punkter som ska prioriteras 2022:

  1. UVA-möten (enligt avtalet fastslås fem timmars facklig information på arbetstid för varje anställd)
  2. Regionala skyddsombudsutbildningar
  3. Förtroendemannaträffar
  4. Skolinformation.

Just UVA-möten menar de är en nyckel för att träffa såväl medlemmar som icke-medlemmar och prata om meningen med föreningen.

– Vi erbjuder en jättemassa grejer som utbildningar och möten, men medlemmen måste själv avgöra om hen ska dyka upp. Det blir enklare om vi tar oss ut till arbetsplatserna och möter medlemmarna där. Jag är övertygad om att det är så vi ska jobba, säger Marcus Frej.

– Ja, det är lättare för oss att förflytta oss än att medlemmarna ska göra det på sin fritid, säger Lisa Andersson.

”Vi ser hur det brister i samhällskunskapen”

Det som fungerar bra redan i dag säger de är försäkringsverksamheten och skolinformationen. Och det gäller att börja i tid.

– Vi ser hur det brister i samhällskunskapen. De som kommer ut nu, de vet inte ens hur en förening fungerar, säger Sven-Ingvar Pettersson.

– Man får lära sig att starta företag, men inte vad som gäller när man blir anställd, tillägger Marcus Frej.

Största verksamhetskretsen – men minskar

VK8 är Elektrikerförbundets största verksamhetskrets, med omkring 3 300 aktiva medlemmar.

– Jag tror det beror på den kultur vi har och har haft, med mycket uppsökande verksamhet, starka klubbar och en stark ackordskultur, säger Marcus Frej.

Men under det senaste halvåret krymper medlemsantalet även i VK8.

Anledningarna till det går att spekulera kring. För hög medlemsavgift, byte till annat fackförbund eller att det är svårt att veta vad facket egentligen gör, kan vara några orsaker enligt det verkställande utskottet.

Och det har varit svårt att synas bland medlemmarna när pandemin satte stopp för arbetsplatsbesöken.

Ska försöka bryta trenden

Det är detta de förtroendevalda nu ska försöka bryta. Synas mer bland medlemmarna, och bland dem som ännu inte valt att gå med i föreningen.

Lisa Andersson konstaterar fakta:

– Vi är valda för att föra medlemmarnas talan, men hur ska vi kunna göra det om vi inte pratar med dem?

Detta är VK8:s verkställande utskott:

Lisa Andersson
Lisa Andersson

Ålder: 29 år
∙ Bor: I hus i Gröstorp utanför Simrishamn
Familj: man och tre barn, varav två bonusbarn
Bakgrund: Läste elprogrammet på gymnasiet, har sedan arbetat som installationselektriker på Manpower, Bravida, Umia och Boost.

Därför blev jag elektriker: ”Jag hade en släkting som var elektriker. Studievägledaren försökte avstyra mitt val, men jag hade bestämt mig. Jag ville ha ett 7-4 jobb med bra betalt och slippa jobbar kvällar och helger”.

Därför blev jag fackligt aktiv: ”Även det berodde på släkten. Jag är uppväxt med att man ska vara medlem i facket. Det har alltid varit prat om fackliga frågor hemma. Jag tycker om solidariteten, att vi finns där för varandra, det lockar mig. Första kontakten med facket var när en arbetsgivare krävde att vi skulle jobba övertid varje lördag, då ringde jag och fick veta vad som gällde. Mitt första förtroendeuppdrag hade jag i Elqvinnorna, runt 2018.

Fackliga uppdrag: Invald i VK8:s verkställande utskott sedan våren 2021, och suppleant till CR. Skolinformatör. ”Det är jätteroligt, det kommer många frågor från eleverna som man inte själv har tänkt på.”

Råd till andra som funderar på att ta på sig ett förtroendeuppdrag:
”I början trodde jag att jag måste kunna allt, men det behöver man inte. Får jag en fråga jag inte kan svara på så återkommer jag, och du måste hålla ditt ord. Har du lovat att återkomma måste du göra det. Det handlar om att förvalta ett förtroende.”

Bild: Anna Norling

Sven-Ingvar Pettersson
Sven-Ingvar Pettersson

Ålder: 55 år
Bor: Asarum i Karlshamn
Familj: Fru och två barn, hund och kanin
Bakgrund: Arbetat som installationselektriker hos Sten Nilssons elektriska i över 20 år, var inhyrd till Karlshamnsverket under flera år, och blev sedan anställd på verket. ”Vi är på samma arbetsplats hela tiden, det skiljer oss från andra i förbundet. Vi är udda, vår arbetsplats är udda”.

Därför blev jag fackligt aktiv: ”Från början var det ingen på jobbet som var intresserad av facket, men jag ville veta vad som gällde. Då fick jag ta reda på det själv. Jag gick på något möte och försökte lära mig mer. Men det var inte förrän jag blev anställd på Karlshamnsverket som jag blev aktiv på riktigt”.

Fackliga uppdrag: Klubbordförande på Karlshamnsverket sedan 2009. Sedan 2020 ledamot i VK8:s verkställande utskott. ”Jag efterlyser någon form av struktur i förbundet. Jag hade gärna haft en utbildning i vad som förväntas av mig efter det att jag blev vald. Vi är elektriker som blivit valda, inte fackliga förtroendepersoner som kan lite el.”

Råd till andra: ”Det är lätt att ta på sig för mycket, men det är kanske hur man är som person. Jag säger oftast ja. Det är även viktigt att känna till sitt eget avtal och hur man kan påverka och hjälpa andra.”

Bild: Anna Norling

Marcus Frej
Marcus Frej

Ålder: 33 år
Bor: Landskrona
Familj: Fru och tre barn
Bakgrund: Läste elprogrammet på gymnasiet. Började jobba som industrielektriker under utbildningen. Jobbade sedan på Anderbergs elektriska i Teckomatorp. Bytte sedan till GC-gruppen. Har även en timanställning i försvarsmakten, där han tillhör underrättelsebataljonen. Därutöver jobbar han extra i en containerterminal i Malmö där han kör lok och växlar. ”Jag är lite av en arbetsnarkoman, även om järnvägen är mer som en hobby än ett yrke.”

Därför blev jag fackligt aktiv: ”Det började en vuxenlärling på arbetsplatsen, och han var väldigt socialistisk och tog med mig på möten med facket. I en sunkig källarlokal i Helsingborg mötte jag Elektrikernas Per-Ola Nilsson, Peter Mårtensson och Christer Sjölin, och det var rätt matnyttigt. Därefter ställde jag upp som skolinformatör.
Sedan gick jag på ett medlemsmöte som råkade vara ett årsmöte, och då valdes jag till ersättare i CR. Sedan tog jag på mig allt fler uppdrag.”

Fackliga uppdrag: VK-ledare för VK8, CR-ombud.

Råd till andra: ”Jag tycker att förbundet måste bli bättre på medlemskontakter. Ju fler människor jag kan möta som känner sig bekräftade, desto bättre känsla får de för facket. Jag tror även att den pågående stadgeöversynen och de nya geografiska indelningarna kan vara behövligt.”

Bild: Anna Norling