Det var efter ett besked från det centrala valutskottet som Mikael Karlsson tog beslutet.

– De förordar Pontus Boström till andre vice ordförande, och eftersom de har i uppdrag att tänka på förbundets bästa så drog jag tillbaka min kandidatur. Jag har hävdat hela tiden att jag sätter förbundet i första sätet, säger han.

Men du kandiderade väl även till förste vice ordförande?

– Egentligen gjorde jag aldrig det. Jag fick frågan om jag accepterade en kandidatur till ledningen, jag sa ja, och då menade jag andre vice. Jag vet inte vilka som har nominerat mig till förste vice.

Valbarhet inför pension

Enligt Mikael Karlsson handlar en stor del av hans kandidatur om att sittande andre vice ordförande, Pontus Boström, endast har två år kvar innan pension. Arbetsutskottet beställde med anledning av det senare en utredning om ”Valbarhet vid förestående pension”. 

Jag vet inte vilka som har nominerat mig till förste vice.

Mikael Karlsson

En grupp bestående av Stig Larsson (före detta förbundsordförande), Christer Johansson (före detta förbundskassör) och Ronny Wenngren (före detta förhandlingschef), tog sig an uppdraget. 

Deras utredning kom fram till att det går att välja en person till förbundsledningen för kortare tid än fyra år. Det går dock inte att väljas för längre period än vad det gällande pensionsreglementet säger.

Följer förbundets beslut

Pontus Boström har i sitt avtal en pensionsålder på 60 år, något han fyller i slutet av mars 2024. Mikael Karlsson, som är 57 år i dag, har i sitt avtal en pensionsålder på 65 år.

Pontus Boström
Pontus Boström

Pontus Boström kommenterar frågan om han tänker sig inneha uppdraget som andre vice ordförande i Elektrikerförbundet i två år eller om han tänker sitta hela mandatperioden ut, fyra år, med att han inte har några problem med de slutsatser som utredningen presenterat, samt att han har för avsikt att följa de beslut som förbundet fattar i frågan.

Nya nomineringar

Patrik Ericsson är sammankallande i det centrala valutskottet. Han säger att om Pontus Boström går i pension och lämnar uppdraget våren 2024 kommer det att komma ut en ny förbundsinformation om fyllnadsval efter honom.

– Då blir det en ny nomineringsrunda där alla har möjlighet att nominera och kandidera till uppdraget.

Mikael Karlsson

Ålder: 57 år

Bor: Borlänge 

Verksamhetskrets: 21:an

Gör i dag: Ombudsman Region mitt. Aktiv i Socialdemokraterna (Kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden samt styrelsen för Borlänge energi.)

Bakgrund: Elektriker i SSAB sedan elektriker på Nea-gruppen/Imtech (Klubbordförande, Klubbstyrelsen och ackordsansvarig.) Aktiv i avdelning/VK21 som styrelseledamot och ackordsuppsökare, och sedan avdelningsordförande/VK ledare. Ledamot i förbundsstyrelsen och ombud på centrala representantskap samt förbundsmöten.

Fritid: Hårdrock (lyssnar), Leksands IF (tittar) och fipplar med hus och sommarstuga.

Den här frågan brinner jag lite extra för: Starka kollektivavtal och meningen med föreningen då/nu/sen.

Fotnot: Fler kandidater kan finnas, som inte skickat in sin presentation till tidningen. Valberedningen har också möjlighet att nominera kandidater fram till mötet.