Nästa månad är det dags för förbundsmöte. Efter fyra år samlas nu organisationen för att fatta alla de viktiga beslut som ska styra vårt arbete under kommande fyra år.

Under mötet ska nya stadgar och förbundets prioriteringar slås fast, branschernas utveckling diskuteras och prioriteringar för framtidens kollektivavtal antas.

När vi nästa år går in i avtalsrörelse är jag övertygad om att långsiktiga mål för kollektivavtalen kommer att stärka oss. Det kommer också bli tydligare för våra motparter vilka frågor de behöver ”vänja sig vid”, och i stället försöka hitta vägar framåt gemensamt.

Inflationen äter upp löneökningarna

Med detta för ögonen kan jag inte låta bli att nämna den stigande inflationen. Prisökningar på bränsle, energi och livsmedel riskerar nu att äta nu upp de senaste årens reallöneökningar.

Reallöneökningarna är en viktig fråga för förbundet när vi samordnar oss med de andra förbunden inför nästa års avtalsrörelse.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Jag vill vara tydlig med att reallöneökningarna är en viktig fråga för förbundet när vi samordnar oss med de andra förbunden inför nästa års avtalsrörelse.

Jag hoppas också att det är en fråga som kommer upp i årets lokala lönerevisioner, samt att fler av de som kan tar chansen att börja arbeta på ackord, och därmed får en högre lön som täcker de prisökningar som nu sker.

Nya Las: Behöver avtalen anpassas?

Ytterligare en fråga som fortsätter förfölja oss är den nya lagen om anställningsskydd och det nya huvudavtalet.

Vi arbetar just nu med att se över hur och om våra avtal måste anpassas för att ge ett bättre skydd när lagen trätt i kraft. En sådan potentiell fråga är turordningskretsar.

Turordningskretsar är i grund och botten något positivt för oss. När ett företag drabbas av arbetsbrist, ska turordningskretsarna vara garanten för att arbetsbristen träffar där företaget faktiskt har arbetsbrist.

Konstruktionen i Installationsavtalet gör turordningskretsarna svåra att missbruka, och när de är skötta som de ska så är chansen större att arbetsbristen träffar rätt. Det stärker objektiviteten i anställningsskyddet.

Du kan inte ha både turordningskretsar och undantag, utan måste helt enkelt välja.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Borde inte kunna kombineras

Med nya LAS utökas möjligheten till undantag från turordningen från två till tre personer och kommer gälla samtliga företag. Det skulle alltså kunna innebära att turordningskretsar och undantag skulle kunna kombineras.

På ett företag med arbetsbrist i en turordningskrets på fyra personer skulle alltså arbetsgivaren i princip fritt kunna välja vem som får gå hem.

Vår uppfattning är att systemen inte ska och inte kan kombineras. Du kan inte ha både turordningskretsar och undantag, utan måste helt enkelt välja.

Skriv en motion!

Med några veckor kvar till förbundsmöte värmer vi upp genom att nu genomföra två medlemsveckor för att värva medlemmar och uppmana till motionsskrivning inför avtalsrörelsen.

Jag hoppas att du som läser detta tar tillfället i akt och skriver en avtalsmotion du med, för nästa år går vi åter igen in i avtalsförhandlingar.