Vad tänker du om valresultatet: 34-31?

– Det var ett jämnt val, vilket betyder att jag känner att jag vill bevisa för dem som valde att inte lägga sin röst på mig att det ändå var rätt beslut som togs. Så att de känner att de kan ha förtroende för mig framöver. Sedan var det två jättebra kandidater som man valde mellan. 

Vad kommer att hända nu konkret?

– Jag måste göra någon form av avslutning och avlämning på VK1. Jag ska byta arbetsplats, och vi i ledningen ska dela på arbetsuppgifter. Sedan har jag inte hunnit reflektera så mycket mer. 

Louise Olsson leende med en ros i händerna.

Jag är inte 50 plus och har varit ombudsman i x antal år, utan jag kommer från verkligheten.

Louise Olsson, förste vice ordförande Elektrikerna

Posten som förste vice betyder i stort att man ska hålla ihop organisationen. Hur ska du göra det?

– Det handlar mycket om att samverka med andra förbund i 6F och LO och det tvärfackliga rådet. Det handlar om att sprida kunskap och information ut till kretsarna. Våra VK-ledare är nyckelpersoner, och jag vill fortsätta det tidigare goda arbetet. För jag vet hur mycket det har betytt för mig, i min resa. 

Du blev aktiv i organisationen så sent som för fyra år sedan. Vad tror du det betyder för medlemmarna?

– Det var inte speciellt länge sedan jag var i blåställ ute på bygget. Jag tror att de ser att det finns en nära anknytning till deras verklighet i mig. Det blir tydligare att förbundet inte är de där fackpamparna, utan att vi faktiskt bara är vanliga elektriker. Jag har ingen ombudsmannautbildning, jag är inte stöpt i den formen.

– Jag kommer in med helt andra perspektiv. Jag är inte 50 plus och har varit ombudsman i x antal år, utan jag kommer från verkligheten. 

Har du något recept för att ena förbundet?

– Jag tror att vi måste bli bättre på att kommunicera, att vara mer öppna mot varandra.