Den 16 januari 2020 är det åter dags för ett extrainsatt valmöte i Elektrikerförbundet. Då ska efterträdarna till Per-Håkan Waern och Urban Pettersson utses. Till posten som förste vice ordförande efter Per-Håkan Waern finns två kandidater: förbundets tidigare arbetsmiljöansvarige Tina Nordling, och El-ettans verksamhetsledare Louise Olsson.

Elektrikerförbundets tillförordnade förhandlingschef, Mikael Pettersson, är den ende nominerade till uppdraget som ny förhandlingschef. 

– Det känns kul och utmanande, säger han.  

En fråga handlar om att vi ska arbeta för att få fler medlemmar att lära sig sitt kollektivavtal.

Mikael Pettersson

Du tvekade aldrig att tacka ja?

– Nej. Jag har varit biträdande förhandlingschef sedan 2015, och tillförordnad sedan Urban Pettersson valdes till förbundsordförande. Det känns som ett naturligt steg.

Vad tänker du om jobbet som förhandlingschef?

– Det är inte ett lätt jobb, men vi är så pass trimmade på förhandlingsavdelningen. Vi har jobbat länge ihop och genomfört många avtalsrörelser, så vi vet hur det ska gå till. Det är jag inte osäker på. Men det är såklart alltid en utmaning att byta jobb. 

– En fördel är att den tidigare förhandlingschefen Urban Pettersson finns kvar här, så vi kan alltid ta in honom i diskussionerna och rådfråga. 

Vad händer på ditt område framöver?

– En fråga handlar om att vi ska arbeta för att få fler medlemmar att lära sig sitt kollektivavtal. Vi har redan ett cirkelledarmaterial som förbundet har tagit fram som man kan använda på sitt företag. Nu ska vi uppdatera det efter avtalsrörelsen, med det nya avtalet. 

En tredje fråga handlar om kollektivavtalsteckning. Vi ska teckna fler avtal, och inte minst gäller det larmbranschen.

Mikael Pettersson

– En annan fråga är att utbilda klubbarna så att de kan förhandla mer själva. 

– En tredje fråga handlar om kollektivavtalsteckning. Vi ska teckna fler avtal, och inte minst gäller det larmbranschen. Eftersom vi vann den där skiljedomen så ska vi titta lite extra på larmbranschen under 2020. Vi skulle kunna bli fler medlemmar på det sättet, vi vill teckna avtal med fler bolag, och bevaka att de efterlevs.

Här hittar du alla tidigare artiklar och debattexter som handlar om valet av ny förhandlingschef och förste vice ordförande.

Mikael Pettersson

  • Ålder: 53
  • Bor: Uppsala
  • Bakgrund: Elektriker på Salléns elektriska i Uppsala, klubbordförande, ombudsman i Uppsala, centralombudsman med ansvar för ackord och yrkesutbildningsfrågor, biträdande förhandlingschef. 
  • Aktuell: föreslagen till posten som förhandlingschef för Elektrikerförbundet efter Urban Pettersson.