Än så länge har det till det centrala valutskottets kännedom inkommit två nomineringar till fyllnadsvalet efter Per-Håkan Waern.

Det är VK1:s nuvarande VK-ledare: Louise Olsson, samt förbundets tidigare arbetsmiljöansvarige: Tina Nordling.

Båda ska ha accepterat nomineringarna.

Nominerad till ny förhandlingschef är nuvarande tillförordnade förhandlingschef Mikael Pettersson.

Mötet kommer att genomföras på Clarion Sign i Stockholm den 16 januari 2020 med start klockan 10.00.

Precis som vid det förra extrainsatta centrala representantskapet, där fyllnadsvalet efter Jonas Wallin skedde, gäller att endast enskilda medlemmar har rätt att nominera. Vare sig klubbar eller verksamhetskretsar har rätt att nominera kandidater.

De lokala valberedningarnas nomineringsstopp är tidigast den 2 januari 2020.

Verksamhetskretsarna ska sedan säkerställa att nomineringarna inkommer till det centrala valutskottet senast dagen efter, den 3 januari 2020.

Det centrala valutskottet påpekar att det är viktigt att påminna att de som är nominerade skall vara tillfrågade och ha accepterat sin nominering, samt att samtliga nomineringar skall gå genom de lokala valberedningarna innan de sänds in till centrala valutskottet.

Här hittar du alla tidigare artiklar och debattexter som handlar om valet av ny förhandlingschef och förste vice ordförande.