Som verksamhetsledare för VK 10 tycker jag det är oerhört kul att vi nu har en nominerad verksamhetsledare till 1:e vice ordförande för förbundet!

Louise Olsson, som är VK-ledare för Stockholm-Gotland, tycker jag är precis den ledare som förbundet behöver. Hon är en ledare som engagerar sig både i facket och ideellt privat inom såväl kampsport som Friskis & Svettis – hon vet hur man coachar och får människor att engagera sig. 

Jag tror Louise har en stor fördel med att hon är förtroendevald och inte anställd, det var inte länge sedan hon var ute och faktiskt jobbade som elektriker.

Det var inte länge sedan hon var ute och faktiskt jobbade som elektriker.

Daniel Lundblad

Hon sitter fortfarande kvar i Assemblin klubbens styrelse. Hon vet hur det är att jobba som elektriker idag!

Hon är också ung och kvinna, en förebild för kommande fackligt engagerade! En tredjedel av Elektrikerförbundets medlemmar är idag under 30 år, vi behöver företrädare som våra medlemmar och blivande elektriker kan identifiera sig med.   

Louise har förutom att ha varit verksamhetsledare under flera år samtidigt hunnit med många viktiga uppdrag inom förbundet, som exempelvis studieansvarig som är ett område som både jag och förbundet prioriterar högt!

Jag är väldigt imponerad över Louises driv.

Daniel Lundblad

Hon har också jobbat med klubbutveckling och ackordsutbildning samt suttit med både i a-kassans och Stockholms LO-distrikts styrelse. Utöver detta har hon också varit ordförande i LO-distriktets utbildningskommitté. 

Jag är väldigt imponerad över Louises driv och många av frågorna som hon brinner för – mångfald, demokrati och medlemsutveckling – är frågor som 1:e vice ordförande traditionellt sett jobbar för.

Därför kommer jag rösta på Louise Olsson till ny 1:e vice ordförande för Elektrikerförbundet den 16 januari 2020.

Här hittar du alla tidigare artiklar och debattexter som handlar om valet av ny förhandlingschef och förste vice ordförande.