Mötet kommer att genomföras på Clarion Sign i Stockholm den 16 januari 2020 med start klockan 10.00.

Precis som vid det förra extrainsatta centrala representantskapet, där fyllnadsvalet efter förre förbundsordförande Jonas Wallin skedde, gäller att endast enskilda medlemmar har rätt att nominera.

Vare sig klubbar eller verksamhetskretsar har rätt att nominera kandidater.

De lokala valberedningarnas nomineringstopp är tidigast den 2 januari 2020.

Verksamhetskretsarna ska sedan säkerställa att nomineringarna inkommer till det centrala valutskottet senast den 3 januari 2020.

Det centrala valutskottet påpekar att det är viktigt att påminna att de som är nominerade ska vara tillfrågade och ha accepterat sin nominering, samt att samtliga nomineringar skall gå genom de lokala valberedningarna innan de sänds in till centrala valutskottet.

Här hittar du alla artiklar och debattexter som handlar om valet av ny förhandlingschef och förste vice ordförande.