Elektrikerförbundet är en folkrörelse och behöver så även förbli det om vi ska överleva i framtiden.

Sedan 2014 har demokratiarbetet stärkts i Elektrikerförbundet. Fler medlemmar är idag engagerade inom förbundets olika verksamheter. Studieverksamheten har stärkts genom fler deltagare och ett studieupplägg som inkluderar förtroendevalda och fackliga företrädare i utbildningarna.

Fler motioner lämnas idag in till förbundet. Det gäller både motioner kring förbundets organisation, och även förbundets förhandlingsverksamhet.

Man talade då om att det fanns många kuvertsprättare bland ombuden, det vill säga individer som inte hade läst handlingarna innan mötet inleddes.

Våra demokratiska forum som exempelvis Centrala representantskapet, har idag en betydligt mer levande debatt och diskussion kring motioner, verksamhet och olika val, än vad som var vanligt tidigare i förbundet.

Man talade då om att det fanns många kuvertsprättare bland ombuden, det vill säga individer som inte hade läst handlingarna innan mötet inleddes. Detta kanske är en viss överdrift, men det beskriver ändå hur det kunde se ut tidigare, där engagemanget var svagare än det är idag.

Många gånger utgjordes dessutom ombuden av ombudsmän i organisationen, vilka kunde vara övertagande i både åsikter och förhållningsätt.

Alla förtroendevalda på verksamhetskretsnivå har idag ganska tydliga uppdrag och roller för att bedriva folkrörelsearbete och demokratiarbete. Detta är en förutsättning för att stärka och utveckla Elektrikerförbundet både internt och ute på arbetsplatserna.

En stark demokrati leder till medvetna och engagerade medlemmar som i sin tur stärker Elektrikerförbundets ställning både på arbetsplatserna och i samhället.

Det behövs en viceordförande med kunskap och insikt om det arbete som vi tillsammans har inlett.

Folkrörelsearbetet är en förutsättning för att teckna starka kollektivavtal så att våra medlemmar får arbeta under schyssta och bra villkor.

Det behövs en viceordförande med kunskap och insikt om det arbete som vi tillsammans har inlett.

Som förste vice ordförande i Elektrikerförbundet sitter man bland annat med i tvärfackliga rådet.

Då behöver man både vara djupt demokratisk och ha facklig organisation som intresse och drivkraft. Folkrörelse behöver finnas i själen.

Louise Olsson (VK1) har vana av att arbeta tvärfackligt med LO i Stockholm. Louise brinner dessutom för medlemsperspektivet, och för frågor som jämlikhet, jämställdhet och mångfald i alla dess delar.

Genom sitt studieengagemang har hon stor kunskap och insikt i fackliga studier, både internt i förbundet, och tvärfackligt i LO.

Detta är väldigt viktiga egenskaper när man behöver organisera en arbetarrörelse underifrån.

Hon har dessutom en förmåga att se helheten och att kunna se ”runt hörnet” vart den fackliga utvecklingen är på väg. 

För Louise handlar det om att sätta medlemsnyttan i första rummet. Att sätta laget före jaget. Detta är väldigt viktiga egenskaper när man behöver organisera en arbetarrörelse underifrån.

Därför anser vi som medlemmar i förbundet att Louise Olsson med sin bakgrund som verksamhetsledare i VK 1 har både kunskapen, erfarenheten och insikten att leda detta arbete framöver. 

Vårt mål är därför att hon väljs till ny viceordförande den 16:e januari nästa år.

Här hittar du alla tidigare artiklar och debattexter som handlar om valet av ny förhandlingschef och förste vice ordförande.