Rollen som 1:e vice ordförande är ett viktigt uppdrag med stort ansvar för förbundets organisation och dess anställda. 

Du ska vid behov vara redo att gå in som tillförordnad förbundsordförande i avgörande och viktiga frågor. Fatta avgörande beslut om bland annat LO-samordning, personal och förbundets framtid.

Därför kräver rollen som 1:e vice ordförande att man har en stor erfarenhet av både den lokala och centrala verksamheten.

Tinas förhandlingsvana, ledarskapsfärdigheter och klarsynthet är för oss självklara egenskaper. Att Tina har suttit med i lilla förhandlingsdelegation för kraftverksavtalet och larmavtalen ser vi som en merit. Tina har ett väl upparbetat nätverk inom LO- och 6F-förbunden.

Tina har i sina olika roller visat att hon på ett utmärkt sätt kan entusiasmera människor att jobba tillsammans mot samma mål, och det är vi övertygade om att förbundet behöver.

Tinas långa ledarerfarenhet kommer vara betydelsefull i denna roll. Vi tror också Tinas engagemang och erfarenhet kommer starkt bidra till att förbundet kommer att lyckas bryta den negativa trend vi haft under ett antal år gällande medlemsutvecklingen. 

Tina har i sina olika roller visat att hon på ett utmärkt sätt kan entusiasmera människor att jobba tillsammans mot samma mål, och det är vi övertygade om att förbundet behöver.

För oss förtroendevalda och medlemmar är det också extra betydelsefullt med Tinas arbetsmiljöengagemang då vi jobbar i ett extremt utsatt yrke som krävt många kamraters liv. Tinas erfarenhet som tidigare regionchef i region Mitt är en viktig erfarenhet. Tinas ledarskap präglas av inflytande, dialog och rak kommunikation.   

Tina har bakom sig ett långt engagemang i Elqvinnor och demokratin lokalt som bland annat skolinformatör, ledamot i avdelningsstyrelsen, kurshandledare, ungdomskommittén och centrala representantskapet.

Mikaels strategiska förmågor är allmänt erkända och vi är övertygade om att Mikael kommer bli en jättebra förhandlingschef för Elektrikerförbundet.

Mikael Pettersson känner vi som en lugn, klok person med en lång förhandlingserfarenhet. Mikael har enligt oss under många år visat att han kommer ”axla” rollen som förhandlingschef på ett utmärkt sätt. 

Mikael tycker vi också utmärker sig som en lagspelare som sätter ”laget före jaget”. Mikael klarar också att hålla många bollar i luften.

Mikaels strategiska förmågor är allmänt erkända och vi är övertygade om att Mikael kommer bli en jättebra förhandlingschef för Elektrikerförbundet. 

Här hittar du alla tidigare artiklar och debattexter som handlar om valet av ny förhandlingschef och förste vice ordförande.