Ny lön, ob och ackord för elektriker 2023-2025

Installationsavtalet påverkar mer än 15 0000 yrkesverksamma medlemmar, och är därmed Elektrikerförbundets största avtal.

Här går vi igenom de nya löner och olika ersättningar som kommer gälla fram till 2025.

Hängavtal: Vad är det och var är skillnaden mot kollektivavtal?

Vissa företag saknar kollektivavtal och är inte medlemmar i någon arbetsgivarorganisation. De kan då teckna ett så kallat hängavtal direkt med facket. 
Här går vi igenom vad ett hängavtal egentligen är.

Har du inflammation i kappmuskeln?

Trapezius är namnet på en muskel, som även kallas kappmuskeln. Om man ofta jobbar med armarna ovanför huvudet får den jobba extra hårt. Vilket kan leda till att muskeln blir inflammerad.

Röda och andra lediga dagar 2023 – glöm inte dagen före nationaldagen!

2023 var ett bra år för den anställde, åtminstone när det gäller lediga dagar. Och för den som arbetade på en arbetsplats med Installations- eller Kraftverksavtalen fanns en extra klämdag dag att se fram emot. Då var nämligen nationaldagen en tisdag.

Hissolyckan i Sundbyberg: ”Våra montörer blev erbjudna krisstöd”

Fem personer dog i olyckan på bygget i Sundbyberg. På arbetsplatsen fanns två montörer från Assemblin El Enköping. De hade innan olyckan inträffade själva använt hissen.
– Klart att de är skärrade och har mycket tankar, men efter omständigheterna mår de bra, säger Nicklas Holm, filialchef på Assemblin El Enköping.

Elektrikerna sympativarslar mot Tesla

IF Metall har gått ut i strejk för att få till kollektivavtal på Tesla. Ännu har ingen lösning nåtts. Elektrikerförbundet sympativarslade och lade blockad på elarbete på Teslas verkstäder och laddstationer.

Anmälningarna mot Svea Solar: Elolyckor och brister i installtion av solceller

Efter nio allvarliga anmälningar mot sollcellsföretaget Svea Solar lade Elsäkerhetsverket ett föreläggande, som kunde leda till installationsförbud. Här listar vi anmälningarna.

2 000 kronor extra lönehöjning till anställda på Uniper

Den lokala facklubben på Uniper förhandlade fram 2 000 kronor i extra lönehöjning till underhållsteknikerna.

– Vi kunde visa att vi hade lägre lönenivå än andra jämförbara företag, säger Patrik Persson, ordförande för SEF-klubben på företaget.

SVT:s dokumentär Skamlös visar hur viktig den svenska modellen är

Jonas Fjällström är regionalt skyddsombud och reflekterar efter att ha sett SVT:s omtalade dokumentärserie Dokument inifrån: Skamlös, om företagsledaren Richard Olsson.

Får jag sälja min el om ett oregistrerat företag har installerat mina solceller?

De som har solceller producerar både för egen elförbrukning, och kan även sälja el ut på det gemensamma nätet. Men vad gäller när ett icke godkänt företag har skött solcellsinstallationen?

Anna Werner, vd på Svensk Solenergi och Elsäkerhetsverkets elinspektör Peter Lindberg svarar på frågor om bland annat krav, regler och risker.

Fotnot: Statistik från Plausible