Totalt består den stora förhandlingsdelegationen av sju aktiva Elektrikerförbundare. Andreas Andersson, serviceelektriker på Assemblin i Malmö, ingår även han i delegationen.

– Det ser ungefär likadant ut som när vi började förhandla. Det har inte gått framåt alls. Det känns som att Installatörsföretagen inte menar allvar med att de vill lösa frågorna, säger han.

Vad är den viktigaste frågan att lösa enligt dig?

– Att Installatörsföretagen vill kunna anställa outbildad personal, montagemontörer, vi vill ha utbildad personal. Av våra frågor är las-frågan och restiden stora frågor. Vi vill bland annat förkorta restiden så vi får mer fritid.

Även Peter Jönsson lyfter att Installatörsföretagen vill anställa outbildad personal.

– Det är en stor fråga. Vi har drivit ordning och reda-frågorna, de långa entreprenörskedjorna, anställningstryggheten och rotationsfrågan. Där känner vi inte att de har gått oss till möte på något sätt, och det är ingen idé att fortsätta om de inte vill diskutera på något konstruktivt sätt.