En svindlare av rang räcker ut sin hand till arbetstagare som känner sig osedda av facket.

Varför de känner sig osedda av facket får vi aldrig veta men jag vågar gissa på att man antingen varit anställd på ett företag utan kollektivavtal eller helt enkelt själv inte varit medlem.

Vi får dock möta en medlem som känner att den hotas av en uppsägning och att facket inte räcker till, denne medlem tar då kontakt med svindlaren som driver en Juristbyrå varpå den direkt börjar undergräva fackens roll och funktion.

”Ett fackförbund ser bara till att håva in medlemsavgiften och sedan lämna medlemmen åt sitt öde när det krisar”, menar man. Medlemmen blir lovad att i stället för att få behålla anställningen så ska den bli utköpt, en hjälp den ska få till den blygsamma timtaxan på 2250 kr.

Det hela slutar med att det visar sig att arbetsgivaren inte ens har inlett en uppsägningsprocess när journalisten i dokumentären kontaktar det aktuella förbundet. Så att där står medlemmen med skägget i brevlådan och en faktura på 48 000 kr. 

Man blir livegen

Svindlaren är i sin tur själv en arbetsgivare med en personalpolitik som är så groteskt att den är svår att sätta ord på. Den innebär avlyssning av telefonsamtal, full tillgång till mail, ständig övervakning och kränkningar.

Man utformar ett anställningsavtal där det står att om man säger upp sig inom sex månader utgår ett vite om sex gånger genomsnittlig månadsinkomst, vilket i detta fall landar på 300 000 kr.

Man ska dessutom stämma den som skrivit på anställningen för kontraktsbrott.

Man blir alltså genom detta anställningskontrakt livegen. Detta företag har knappast tecknat ett kollektivavtal. 

Dyrt att stå utanför

”Ensam är stark” är ett vanligt narrativ i dagens samhälle, ”jag har bättre nytta av pengarna som annars skulle gå till en medlemsavgift” och så vidare.

Den här dokumentärserien skulle jag kalla ett facit för hur det kan sluta när man anammar den principen.

Den juridiska och rådgivande uppbackningen man får genom sitt förbund har visat sig vara svindyr om man står utanför.

Förhoppningsvis väcker denna dokumentär i tre delar lite insikt i vikten av att vi som samhälle värnar om den Svenska modellen, att arbetsgivare tecknar kollektivavtal och att man som arbetstagare ser till att vara medlem i sitt fackförbund och blir medveten om vad medlemsavgiften faktiskt täcker.