Vad är ett hängavtal?

Det är ett avtal där arbetsgivaren och facket kommer överens om att reglerna i ett visst kollektivavtal ska gälla på företaget. Man ”hänger på” ett redan träffat kollektivavtal.  

Varför har man hängavtal?

Arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan se det som en fördel att anställningsvillkoren redan är utarbetade. Arbetsplatsen blir då mer attraktiv när man kan visa att man har enhetliga anställningsvillkor. Kommunikationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren förenklas också. Och för fackets del blir det lättare att få insyn och inflytande på arbetsplatsen. 

Vad är det för skillnad på hängavtal och kollektivavtal?

Skillnaden är att arbetsgivaren har slutit kollektivavtal direkt med ett fackförbund i stället för att vara medlem i en arbetsgivarorganisation och via den få kollektivavtal med den fackliga motparten. 

Ett hängavtal innebär dock samma åtaganden som ett ”vanligt” kollektivavtal för arbetsgivaren. 

Som anställd har du alltså samma villkor gällande arbetstid, anställningsformer, löner, ersättningar, övertid, ledighet, uppsägning och olycks- och pensionsförsäkringar som gällande kollektivavtal i aktuell bransch. 

Vad kostar ett hängavtal?

Många företag säger att de inte har råd med kollektivavtal. Men vad kostar det egentligen? Förutom att företaget ska följa de löner och villkor som finns i avtalet, betalar företagen som har hängavtal med Elektrikerförbundet på Installationsavtalet och Larm & säkerhetsavtalet 4 000 kronor per år till förbundet. De företag som har hängavtal med Elektrikerförbundet på övriga avtal betalar 2 000 kronor per år till förbundet. 

De företag som i stället är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen betalar en procentuell avgift av företagets omsättning till organisationen, samt en procentuell avgift på årslönesumman till Svenskt Näringsliv. Lägsta årsavgift är 6 000 kronor per företag. Om du vet hur stor omsättning, utbetald lön och antal anställda kan du själv räkna ut hur stor avgiften blir här.

Vilka är fördelarna med ett hängavtal?

En fördel är att anställningsvillkoren blir de villkor som är standard i just den branschen där företaget verkar.