– Vi i vårt förbund har ungefär 300 medlemmar på avtalet nu. Merparten jobbar på mindre larmföretag, men nu har vi har två lite större företag också. Förutom Sector Alarm även Securitas Technology Sverige AB, vars företagsavtal ju nyligen gick upp i detta avtal, säger Michael Benthin, centralt ansvarig ombudsman för avtalet på Elektrikerförbundets förbundskontor.

Securitas hade sedan 2001 ett företagsavtal med Elektrikerförbundet. Det avtalet har nu alltså förts in i larm- och säkerhetsteknikavtalet som Elektrikerförbundet har med Installatörsföretagen.

Det har gjort att antalet medlemmar på avtalsområdet har ökat från ett 90-tal till cirka 300.

Gränsdragning med Seko

Larm- och säkerhetsteknikavtalet är ännu ungt och slöts så sent som 2017.  Dessförinnan hade Elektrikerförbundet haft många diskussioner om gränsdragningar med Seko om vilket av förbunden arbetstagarna på mindre larmföretag skulle vara med i.

– Något år innan avtalet slöts började vi snacka ihop oss med Seko och Installatörsföretagen om att hitta ett gemensamhetsavtal på området, säger Michael Benthin.

Larm- och Slkerhetsteknikavtalet

I senaste avtalsrörelsen stred Elektrikerförbundet för tydligare skrivningar om rätten till företagshälsovård i avtalet.

I dag står det att ”det är ett viktigt inslag i det lokala arbetsmiljöavtalet”.

– Men den formuleringen är inte tillräckligt vass. I ett stort företag som Securitas innebär det nog inte så stora problem. Men i ett mindre företag är det inte lika lätt att få tillgång till företagshälsovård för våra medlemmar med bara den formuleringen som grund.

Elektrikerförbundet vill ha en liknande skrivning som i Installationsavtalet, där det tydligt framgår vilka åtaganden arbetsgivaren har vad gäller företagshälsovård.

I årets avtalsrörelse lyckades förbundet dock inte få in någon tydligare formulering.  

– Däremot tillsattes en arbetsgrupp som ska jobba vidare med detta och med arbetsmiljöfrågor och vårt utvecklingsavtal, säger Michael Benthin.

Ökad avsättning till pension

Elektrikerförbundet drev också på för en ökad avsättning till avtalspensionerna. Med tanke på att avtalet är så ungt är avsättningarna ganska låga.

– Nu är det 0,6 procent. Nästa år kommer det höjas till 0,8 procent så det är i alla fall ett litet steg i rätt riktning, säger Michael Benthin.

Elektrikerförbundet försökte även få arbetsgivarsidan att utöka antalet ATF-dagar (arbetstidsförkortning). Men det gick Installatörsföretagen inte med på.

FAKTA Larm och säkerhetsteknikavtalet

Avtalet slöts: 2017.

Antal medlemmar på avtalet: Cirka 300. (Seko och Elektrikerförbundet har avtalet tillsammans med Installationsföretagen).

Motpart: Installatörsföretagen.

Mer om när Securitas företagsavtal gick upp i larm och säkerhetsteknikavtalet:

I september i år lyckades kollektivavtalsparterna bli överens om att Securitas nu är bundet av Larm- och Säkerhetsteknikavtalet. Företaget har gått med i arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen.

Ett tilläggsavtal till Larm- och Säkerhetsteknikavtalet skapades i samband med att företagsavtalet gick upp i larm och säkerhetsteknikavtalet.

Där klargörs villkoren för teknikerna på Securitas. Överenskommelsen innebär bland annat att teknikerna på Securitas får behålla merparten av sina tidigare ersättningar.

Läs om fler avtal

Elektrikernas avtal del 4: Kraftverksavtalet

Svårt organisera kraftverksmontörer
Distributionselektrikern Olle: ”Branschen är för mans­­­dominerad”

Elektrikernas avtal del 3: Elektroskandiaavtalet

Andreas på Cylinda kan klara tio jobb om dagen
Utmaningen med Elektroskandia­avtalet – bygga upp starka fackklubbar

Elektrikernas avtal del 2: Installationsavtalet

Installationsavtalet – Elektrikernas största avtal
Niclas Sjöstedt är expert på ackord: ”Timtiden är krångligast”

Elektrikernas avtal del 1: Radio och tv-avtalet

Ett av Elektrikernas minsta avtal – Radio- och tv avtalet
Avtalet har bara 45 medlemmar