Serviceteknikern Joakim Kjörling har jobbat i verksamheten som Securitas i dag äger i 33 år.
Genom åren har det skett flera uppköp av bolagen. Den första arbetsgivaren hette Axlund Zettler i Vällingby på sent 1980-tal.

En vanlig arbetsdag brukar Joakim Kjörling ha en kund inbokad redan innan han åker hemifrån på morgonen. Som hemstationerad har han inget kontor där han träffar kollegerna på morgnarna.
Men även om de utgår från sina hem träffas de ibland och tar en fika ihop.

– Vi brukar komma överens om uppdragen antingen på telefon eller så träffas vi någonstans, säger han.

Serviceteknikerna på företaget är uppdelade på olika distrikt. I Joakim Kjörlings distrikt i de södra delarna av Stockholm arbetar han och tre kolleger.

”Jobbet ungefär som för 30 år sedan”

Deras uppdrag kan handla om allt ifrån felavhjälpning av ett larm till att något i en anläggning har gått sönder, vandaliserats eller behöver bytas ut, alternativt att han ska prova något larm.

Ibland ska något i en larmanläggning byggas om för att en kund har gjort någon förändring. Kunderna är mestadels företag, men det finns även en del privatpersoner.

– Vi har avtal med kunder där vi gör årskontroller av deras larmanläggningar, säger Joakim Kjörling.

Han tycker att jobbet är ungefär som det var för 30 år sedan, även om han bytt tjänster inom företaget genom åren.

Joakim Kjörling började som montör och fick sedan drifta brandlarm och jobba med kameror.
I dag jobbar han med service och säkerhet och gör ”allt”. Han sköter sig mycket själv.

– Så är det på servicesidan. Jag prioriterar som jag tycker passar mig bäst, säger han.

Men företaget ville spara pengar och det här avtalet blev billigare för dem.

Joakim Kjörling

Joakim Kjörling upplever inte jobbet som stressigt. Han försöker alltid ta en sak i taget, annars blir det lätt fel, menar han.

Helst jobbar han ihop med en kollega. Men för det mesta får han åka ensam.

– Företaget vill att vi ska jobba själva. Visst går det, men det tar längre tid att felsöka i en larmanläggning själv. Dra kabel går också snabbare om man är två.

Joakim Kjörling är lokal klubbordförande för Elektrikerförbundet på sin arbetsplats och sitter även med i riksklubben och förbundets förhandlingsdelegation.

Han var med i förhandlingarna när Securitas företagsavtal gick in i det ”grå” avtalet som Elektrikerna har med Installationsföretagen.

– Rent krasst var vårt företagsavtal mycket bättre. Men företaget ville spara pengar och det här avtalet blev billigare för dem.

Generellt tycker Joakim Kjörling ändå att Securitas är en bra arbetsgivare. Det är därför han stannat i verksamheten så länge.

– Att vi har ordning och reda är det som främst skiljer oss från andra, tycker han.