Elektrikerförbundets medlemmar på Elektroskandiaavtalets område jobbar med att reparera vitvaror, som diskmaskiner och tvättmaskiner. De åker ut och installerar vitvaror eller tar in dem och reparerar dem på företaget. Avtalet är ett företagsavtal.

Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening är Elektrikerförbundets motpart i avtalsförhandlingarna och avtalet omfattar bara anställda på Elektroskandia Sverige.

– Här, liksom på radio- och tv-avtalet, är det så att du som kund lämnar in din tv och så reparerar våra medlemmar den, säger Niklas Enström, som är central ombudsman och avtalsansvarig på Elektrikerförbundet.  

Niklas Enström på Elektrikerförbundet.
Niklas Enström, Elektrikerna.
Foto: Gustav Gräll

Medlemmarna som går på avtalet finns över hela landet. En av de stora utmaningarna för Elektrikerförbundet är att få starka lokala klubbar ute på arbetsplatserna.

Arbetstid en stridsfråga

– I avtalsrörelsen har vi företagsspecifika yrkanden eftersom det är ett företagsavtal, säger Niklas Enström.

På Elektroskandiaavtalet vill Elektrikerförbundet se löneökningar som är extra stora med tanke på rådande inflation.

– Annars är arbetsmiljön, anställningsformerna och anställningsort de stora frågorna vi driver på avtalsområdet, säger Niklas Enström.

Även arbetstidsfrågor har länge hört till förbundets stridsfrågor.

– Det handlar, som på alla våra avtalsområden, om hur man förlägger arbetstiderna för våra medlemmar. Företagen vill anpassa våra medlemmars arbetstider efter sina kunders. Kunderna är oftast hemma på kvällar och helger, men många av våra medlemmar vill inte jobba då. De vill också ha ett privatliv, säger Niklas Enström.

Framsidan på Elektroskandia-avtalet
Elektroskandiaavtalet

Elektroskandiaavtalet löpte ut i september, under avtalskonferensen i Göteborg beslutades att förbundet med tanke på inflationen skulle fokusera på lönenivåer och extra avsättning till avtalspensionen.

Kan behöva Securitasvakt

– Men arbetsmiljön är en stor fråga för våra medlemmar. De reser mycket till kunder ensamma och vet inte vem de möter. Det kan vara i socialt utsatta områden. Kunden kanske inte mår bra psykiskt. Ofta får våra medlemmar bara en nyckel av portvakten och får gå in själva. De vill ha någon att ringa om de behöver ha en Securitasvakt med sig, säger Niklas Enström.

Medlemmarna tycker också att det är ett problem när de åker till kunder och själva tvingas bära tunga kylskåp som ska tas med till kontoret för reparation.

– Där vill de också ha backup, säger Niklas Enström.

Elektroskandiaavtalet

Antal medlemmar på avtalet: runt 40

Motpart: Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening