I fyra år har Alexander Söderlund jobbat på Let me repair. På hans avdelning som lagar robotdammsugare jobbar ytterligare tre eller fyra personer, lite beroende på vilken vecka det är.

Alexander Söderlund jobbar inne på verkstaden med att reparera dammsugarna.

– Sedan har vi en annan lina med kolleger som jobbar med tv-apparater och projektorer och en som arbetar med logistik. Vi har också några som åker hem till kunder. 

Bild på Alexander Söderlund på Let me repair i Uppsala.
Alexander Söderlund på Let me repair i Uppsala.
Foto: Privat

Alexander Söderlund trivs med jobbet. Med åren har han så klart blivit allt mer rutinerad när det gäller att snabbt hitta vad som felar i dammsugarna.

– Sedan får vi de här lite extra kluriga problemen lite då och då. Då får vi engagera oss i varandras arbete och hjälpas åt att lösa dem. Det är ganska roligt, tycker Alexander Söderlund.

Bildade klubb

För runt ett år sedan var han med och bildade en lokal fackklubb på företaget. Nästan alla förbundets medlemmar på företaget, som är åtta stycken, sitter med i klubbstyrelsen. Utom två.  En är inte medlem och en är medlem men ville inte sitta just i styrelsen.

– Vi startade en lokal klubb för att vi tyckte att det behövdes göras förbättringar på arbetsplatsen. Vi ville göra vad vi kunde för att få den processen att gå framåt, säger Alexander Söderlund.

Delar av klubbstyrelsen på Let me repair deltog under Elektrikerförbundets avtalskonferens hösten 2022. Från vänster: Stefan Zetterström, Ninni Svensson och Alexander Söderlund. Foto: Anna Norling

Han gick med i facket bara månaden innan den lokala klubben bildades. Han har alltid varit för arbetarnas rättigheter och hade länge gått och tänkt på saker som han tyckte borde förbättras på jobbet.

– När jag såg att det skulle bli klubbmöte tänkte jag att det var perfekt timing för mig att börja engagera mig.

Alexander Söderlund tycker så här ett år efter att klubben bildades att kommunikationen med arbetsgivaren har förbättrats.

Men han vill se förbättringar i radio- och tv-avtalet som han och kollegerna går på. Större möjlighet till flextid, som han själv bestämmer över, är en sådan sak och det ska vara reglerat i det centrala avtalet.

Det har Alexander Söderlund redan skrivit motioner om inför avtalsförhandlingarna.

– Just nu har vi en sådan möjlighet lokalt, men vi vill ha det mer reglerat i det centrala avtalet, så att företaget inte ska kunna göra några försämringar.

Fler behöver känna sig inkluderade

Alexander Söderlund tycker också att formuleringarna i radio- och tv-avtalet borde vara bredare, så att det inte bara står att det är tekniker som omfattas. Alexander Söderlund har själv inte någon elbakgrund. Han läste informations- och medieteknik på gymnasiet. Inte elprogrammet. 

– På vår arbetsplats finns fler anställda som också behöver känna sig inkluderade i avtalet. De som jobbar på lagret och i kundtjänst till exempel, säger Alexander Söderlund.

Elektrikerförbundets kollektivavtal:

Installationsavtalet

är Elektrikerförbundets största avtal och är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen (IN). Medlemmarna som går under Installationsavtalet jobbar med elektriska installationsarbeten.

Kraftverksavtalet

är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA). De som jobbar på avtalet håller på med distribution eller produktion av energi.

Thyssenavtalet

Thyssenavtalet är ett företagsavtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och Teknikarbetsgivarna. De som går under kollektivavtalet jobbar på företaget ThyssenKrupp Elevator Sverige AB. De arbetar framförallt med hissar och rulltrappor, nyinstallation, service, underhålls- och modernisering samt andra förekommande/tillhörande arbeten inom företaget.

Larm- och säkerhetsteknikavtalet

är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet, Seko och Installatörsföretagen. Medlemmarna som går under Larm- och Säkerhetsteknikavtalet jobbar med mindre larmanläggningar.

Larm- och säkerhetsavtalet

är ett företagsavtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och Stanley Security Sverige AB. Medlemmarna som går under avtalet är tekniker och jobbar med att installera och serva avancerade larm och säkerhetstekniska anläggningar såsom inbrotts-, inpasserings- och brandalarm.

Elektroskandiaavtalet

är ett företagsavtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och TeknikGrossisternas Arbetsgivareförening. Avtalet gäller främst för dem som jobbar på Elektroskandia Sverige AB. Medlemmarna som går under Elektroskandiaavtalet reparerar framförallt vitvaror som kyl och frys, tvättmaskiner med mera, antingen på verkstad eller hos slutanvändare.

Manpoweravtalet

är ett företagsavtal mellan Elektrikerförbundet och Manpower El & Tele AB. Medlemmarna som går under avtalet jobbar på företaget Manpower EL & Tele AB med bemanningsverksamhet. Manpoweravtalet är en företagsanpassning av Installationsavtalet enligt Installationsavtalet 1 Kap § 7. Vilket betyder att även Installationsavtalet gäller med de tillägg och förändringar som finns i Manpoweravtalet.

Radio & tv-avtalet

ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel. De som går på avtalet utför reparations- och servicearbeten antingen på firmans verkstad eller direkt hos kunden inom radio-, television-, data- och elektronikteknik.