Alexander Söderlund jobbar på radio- och tv-avtalets område, som Elektrikerförbundet har med Svensk Handel. Här tycker han till om den nya överenskommelsen.

Vad tycker du om överenskommelsen på Radio- och tv-avtalet som förhandlats fram med Svensk Handel?

– Jag tycker att det ser bra ut. Det var ungefär vad vi förväntade oss när vi inledde processerna inför förhandlingarna. Men det är klart att vi hade lite större förhoppningar än vad som kunde uppnås med tanke på rådande situation. 

Du hade lämnat in en motion om bredare formuleringar om vilka som omfattas av avtalet. Vad tänker du om det nu? 

– En arbetsgrupp ska ju nu titta på avtalet och göra en översyn av det. Det är ett större arbete än vad vi kan hinna med på någon månads förhandlingar.

Så då tycker du att den frågan har tagits omhand genom den tillsatta arbetsgruppen? 

– Ja, det ser ljust ut i alla fall. Förhoppningsvis blir slutresultatet bra. Nu får vi det jobbet gjort tills det är dags för avtalsförhandlingar nästa gång. 

Du hade också lämnat in en motion om större möjlighet till flextid som den enskilde själv får bestämma över. Men det finns inte med i nya avtalet, är du besviken? 

– Nej. Vi i klubben fortsätter jobba på.  Så länge jag är kvar i den här branschen kommer jag att fortsätta driva mina frågor.  

Er lokala klubb bildades för lite mer än ett år sedan. Har det varit som du trodde att vara facklig och förbereda yrkanden inför avtalsrörelsen? 

– Jag hade aldrig i mitt liv tidigare tänkt på att jobba fackligt. Men det här arbetet har öppnat mina ögon. Jag har lärt mig mycket. Det blir ännu mer intressant till nästa avtalsrörelse nu när jag kan mer. 

Har fler av arbetskamraterna blivit intresserade av att jobba fackligt sedan er klubb bildades? 

 –Ja, det har blivit lite ökat intresse på vår arbetsplats. Vi har inte gått ut så hårt än, men vi har börjat rekrytera lite på arbetsplatsen. Det finns lite fler nu som vi kan försöka övertala och prata in. 

Nya radio- och tv-avtalet

Elektrikerna har träffat en preliminär överenskommelse med Svensk Handel för perioden 1 juni 2023 – 31 maj 2025
Avtalet har låglönesatsningen för år ett och år två.
Lägstalönerna uppräknas år ett för de tre lägsta minimilönerna med 1350 kr och år två med procenthöjningen. 
För 2024 används modellen där värdet för lägsta lön vid framräknande av lönepotter motsvarar 28 211 kr.
Lönerna uppräknas 2023 med 4,1 procent och 2024 med 3,1 procent.Semesterlönerna uppräknas till 1599 kronor för 2023 och 1649 kronor för 2024.
Måltidsersättningen uppräknas till 111 kronor för 2023 och 115 kronor för 2024
Extra pensionen ökas till 0,3 procent från 1 juni 2024.
Tidsbegränsade anställningar kan avbrytas av båda parter på 14 dagar.
En arbetsgrupp ska göra en översyn av avtalet.

Källa: Elektrikerna