Jag försov mig för andra gången på några veckor. Chefen blev arg och sa att jag kan bli avskedad. Vad gäller?

Vid upprepad sen ankomst kan du förlora jobbet genom en uppsägning.

För en uppsägning krävs – med anställningsskyddslagens ord – sakliga skäl. Sakliga skäl kan enligt anställningsskyddslagen vara arbetsbrist eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen.

Förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen är till exempel olika former av misskötsamhet men kan även bero på att arbetstagaren inte klarar av sina arbetsuppgifter.

Kan jag förlora jobbet om jag försovit mig?

Att försova sig och komma för sent är ett förhållande som hänför sig till arbetstagaren personligen och som skulle kunna leda till en uppsägning.

Innan uppsägning måste emellertid arbetsgivaren försöka komma till rätta med det problem som ligger till grund för arbetstagarens uppträdande.

Arbetsgivaren är skyldig att innan det går att säga upp en arbetstagare av personliga skäl informera hen om att anställningen är i fara.

Skyldig att hjälpa med bättring

Arbetsgivaren är också, i vissa fall, skyldig att hjälpa till och bistå arbetstagaren att bättra sig. Just när det gäller att komma i tid på morgonen kan bakgrunden till de sena ankomsterna vara medicinsk.

I sådant fall kan arbetsgivaren, för att senare kunna säga upp arbetstagaren, vara skyldig att hjälpa till och anpassa arbetet för att på så sätt komma till rätta med problemet.

Men om de sena ankomsterna bara beror på slarv så har arbetsgivaren inget ansvar att anpassa arbetet.

Sena ankomster som ”bara” beror på slarv kan i förlängningen leda till uppsägning som har sakliga skäl, alltså som har laglig grund och inte kan angripas i en tvist.