Man brukar ge riksdagsval namn. Valrörelser har mycket gemensamt i att höja pulsen och kapa nyanserna, men det finns alltid egenheter.

Vi har Bondetågsvalet 1914, Grispremievalet 1952, Miljövalet 1988, Åttapartivalet 2010. Något som stuckit ut gav valet sitt smeknamn.

Jag tror att bataljen 2022 blir Energivalet. Skenande priser och befogad oro inför vintern drabbar både hushåll och företag. Det är kris. Det är krig. 

Fördummande debatt

Debatten om energipolitiken har tyvärr varit fördummande och enkelspårig.

Ibland har det låtit som om det inte spelar någon roll att vi är med på en gemensam europeisk marknad, där det brutit ut krig och beredskapen gentemot Ryssland varit för låg i många länder.

Och jag kan självkritiskt säga att vi är en del som underskattat kärnkraftsfrågan, absolut. Personligen är jag för billig grön el.

Jag kan självkritiskt säga att vi är en del som underskattat kärnkraftsfrågan.

Man kan veckla in sig i långa haranger om detta, men jag saknar flera avgörande delar av energipolitiken. Debatten om energislag ställs liksom i vägen för annat.

Elnäten, flaskhalsarna, lokaldemokrati, gemensamma marknaden, energieffektivisering, industrins omvandling, arbetsmarknadskriminalitet, kompetensförsörjning och arbetsvillkor – bland annat!

Vem nämnde elektrikerna?

Energifrågan tog över valet, men jag kan inte minnas att Sveriges elektriker nämndes i någon enda debatt.

Trots att ett av de absolut största problemen i branschen är att säkra kompetensen. Vilka ska sköta allting? Hur ska folk orka ett helt yrkesliv?

Elektriker är ett av Sveriges farligaste yrken. Varje år dör folk på sina arbeten, till följd av otillräcklig arbetsmiljö och säkerhet.

Varje år dör folk på sina arbeten, till följd av otillräcklig arbetsmiljö och säkerhet.

Byggbranschen som helhet är nersölad av kriminalitet och utnyttjande.

Elektriker är inte förskonade, tvärtom finns en hel del fusk från oseriösa företagare. Bland annat exemplet Cahling som tidningen skrivit om.

Samtidigt har vi nu en djupkonservativ högermajoritet som ska styra kommande år.

Arbetarens perspektiv

Vad ska ske med arbetskraftsinvandringen och hoten om lönedumpning? Insatserna mot arbetslivskriminaliteten? Vad ska man göra med skyddsombuden? Yrkesutbildningarna?

Vi fick inget höra om detta i valrörelsen, för arbetarnas perspektiv saknas tyvärr alldeles för ofta.

Fler måste välja att utbilda sig till elektriker, fler behöver spetskompetens, fler behöver kunna och vilja stanna i yrket under längre tid än idag. För att det ska bli möjligt har facket en självklar roll.

Visst finns frågetecken om hur den nya regeringen ska agera mot fackföreningsrörelsen.

Man ska inte ta ut saker i förskott – men visst finns frågetecken om hur den nya regeringen ska agera mot just fackföreningsrörelsen.

Att slå vakt om fackföreningarnas ställning blir troligen en av de viktigaste striderna den här mandatperioden. För elektrikernas, energipolitikens och alla löntagares skull.