I dag finns knappt 100 000 skyddsombud i Sverige. Det är vanliga anställda som valts till, och accepterat, ett förtroendeuppdrag för att värna arbetsmiljön för sig själva och sina kollegor.

Utan dessa personer skulle arbetsmiljön vara betydligt ohälsosammare än vad den är på dagens svenska arbetsplatser.

Trots att antalet skyddsombud har minskat med några tusen de senaste åren så vill jag att du ska komma ihåg summan: 100 000, det är ganska många skyddsombud det.

Högerns enighet

Nu har vi fått maktskifte i Sverige. En högermajoritet har bildat regering.

Den här högermajoriteten har svårt att enas i flera viktiga frågor, men det finns en fråga de är rörande eniga om: skyddsombuden ska kopplas bort från facket.

Helst ska skyddsombudsarbetet styras om till Arbetsmiljöverket och deras inspektörer.

I dag finns knappt 300 arbetsmiljöinspektörer hos Arbetsmiljöverket. I hela Sverige. Det ger oss anledning att påminna om antalet skyddsombud i Sverige: knappt 100 000 stycken.

Det är en ganska stor skillnad mellan 300 och 100 000.

Samtidigt bör vi minnas vad som hände förra gången vi hade en högerregering.

Kraftigt sänkta anslag

Då drog regeringen kraftigt ned anslagen till Arbetsmiljöverket, vilket ledde till att myndigheten var tvungen minska antalet inspektörer.

När det sedan blev en socialdemokratiskt ledd regering ökade anslagen och fler inspektörer anställdes.

Att för det första tro att Arbetsmiljöverket skulle kunna ta över det enorma ansvar som fackens skyddsombud tar i dag för arbetsmiljön på våra arbetsplatser är ett enormt önsketänkande.

Att för det andra tro att en högerregering skulle öka anslagen till Arbetsmiljöverket mer än den tidigare regeringen aviserat är rent av naivt.

Redan har över 30 personer dött på arbetet i år. Det är 30 för många.

Det kan alltså bli en livsviktig strid om arbetsmiljön på våra arbetsplatser och skyddsombudens makt och befogenheter den kommande mandatperioden.

Jag skriver livsviktig för att arbetsmiljön i slutändan handlar om liv och död. Redan har över 30 personer dött på arbetet i år.

Det är över 30 för många. För att förhindra allvarliga olyckor är ett fungerande arbetsmiljöarbete essentiellt.

För få inspektörer

Anledningen till att jag började fundera på just skillnaden i antal mellan arbetsmiljöinspektörer och skyddsombud är mitt möte med Johan Larsson-Hytte, före detta skyddsombud i Elektrikerförbundet och ganska nybakad arbetsmiljöinspektör.

Han har i sin nya roll möjlighet att besöka alla arbetsplatser, inte bara där han som fackligt skyddsombud hade medlemmar. Han har även ett starkare lagstöd.

Det ger honom en större möjlighet att förhindra sjukdomar, olyckor och dödsfall. Men han är bara en av 300 inspektörer i hela landet. Det är så ofantligt få.

Det krävs minst 100 000 skyddsombud för att åtminstone bibehålla vår arbetsmiljö. Gärna fler.