Anledningen till slutsatsen är att många av orsakerna till elbränder och elolyckor inte kan upptäckas genom en elbesiktning av fasta elinstallationer och fast installerade apparater.

Istället orsakas den betydande delen av elrelaterade bränder och olyckor av elprodukter och spisbränder. Något som alltså inte kan förhindras med hjälp av elbesiktningar.

Varför elbesiktningar?

Bakgrunden till Elsäkerhetsverkets regeringsuppdrag att utreda krav på elbesiktningar i bostäder är att bristfälliga elanläggningar och produkter i bostäder varje år orsakar allvarliga elbränder och elolyckor, i vissa fall med dödlig utgång.

Elbränder och elolyckor i bostäder kostar även försäkrings­bolagen stora belopp varje år.

I utredningen har Elsäkerhetsverket kartlagt hur det ser ut i 16 europeiska länder. Av de undersökta länderna har drygt hälften någon form av besiktningssystem, medan den andra halvan likt Sverige inte har det.

Det går enligt utredningen inte att säga vilken effekt elbesiktningarna har haft för att minska elbränder och elolyckor i de olika länderna, eftersom det saknas tillförlitlig och jämförbar statistik på området.

Sämre före 1970

I utredningen konstateras även att hus byggda före 1970 har högre risker och sticker ut i brandstatistiken.

Det beror bland annat på att vissa material var sämre före den tiden. En annan anledning är att vi idag använder fler elprodukter i våra hem och de äldre husen är inte alltid anpassade efter den belastningen.

Därför rekommenderar Elsäkerhetsverket att man gör en elbesiktning, om användningen eller belastningen av elanläggningen förändras väsentligt, samt om huset är byggt före 1970.