Bakgrunden till utredningen är att det dagligen händer olyckor i våra bostäder på grund av bristfälliga elanläggningar.

Försäkringsbolagen har stora kostnader där man kan påvisa att bränder har orsakats av elinstallationer, och varje år skadas drygt 800 personer i bostäder så pass allvarligt av en elolycka att de måste uppsöka en akutmottagning.

Av dem är cirka 280 barn och i 90 procent sker elolyckorna i eller vid bostaden.

Inspiration från Danmark

I projektet kommer man att studera hur det ser ut i andra länder. Först har man tittat på Danmark, som har ett försäkringssystem som premierar att säljaren av bostaden genomför en besiktning av elanläggningen i bostaden.

Detta system är frivilligt, och bygger på att man utför en grundlig besiktning av elanläggningen för att därefter kunna teckna en ansvarsförsäkring.

Försäkringen övertar säljarens ansvar

Försäkringen tar sedan över säljarens ansvar gällande husets tillstånd, en så kallad ”överlåtelseförsäkring” som motsvarar det vi i Sverige kallar en dolda fel-försäkring.

– För att gå vidare och se hur det skulle kunna fungera i Sverige, måste en djupare analys utföras, vilket projektet kommer att ta hand om i nästa steg i arbetet, säger projektledare Peter Schallengruber vid Elsäkerhetsverket i pressmeddelandet.