Tidningen fick ett mejl om just detta, och Elektrikernas arbetsmiljöresurs Sven Höckert tog sig an frågan. 

Ett tecknat kuvert med ett brev i
Frågan:

”Med jämna mellanrum dyker det upp bilder på direkt livsfarliga arbetssätt i branschgrupperna på Facebook. Senast i dag dök det upp en bild där man arbetade på en hög stolpe från en lastpall som var upplyft med en kran. 

Såklart blev det diskussion om det här, att det är för jävligt och så vidare. Men tanken slog mig. Vad gör man när man ser sånt här? Anmäla till nätägaren verkar vara det man ska göra, eller Arbetsmiljöverket? 

Då jag själv är osäker så gissar jag att fler är det. Så därför tror jag att det vore en bra idé med en artikel i Elektrikern om det här. Vad gör man när man ser sånt här? 

Det här är ju något vi måste komma till rätta med, dels för att människoliv riskeras men även för att se till att branschen har lika villkor för alla.”
/Martin

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Sven Höckert
Sven Höckert svarar:

Hej Martin och tack för din fråga.

Det finns inga självklara svar i dessa delar utan det kan vara beroende på när det inträffar, vart det inträffar samt vem som ser det som inträffar samt om det är på Internet eller i den dagliga verksamheten.

Kortfattat kan man agera på nedan olika sätt. Jag hoppas att denna genomgång ger en lite tydligare bild av hur man kan, eller bör, agera för att arbeta med säkerhetskultur:

Bild: Tomas Nyberg

Om du är på plats

1. Prata med de berörda
Befinner man sig på plats tycker SEF att man ska ta en dialog med de berörda och ställa frågan om de verkligen kontrollerat samt riskbedömt sin arbetsuppgift. I många fall leder det till att den som inte tänkt efter ändrar sitt arbetssätt och vidtar säkrare arbetsmetoder.

2. Ta kontakt med ansvariga
Gå det inte att prata med den berörda kan man försöka ta kontakt med arbetsledning, företagets ansvariga eller den som är utsedd till Bygg och Arbetsmiljösamordnare (BAS U) på arbetsstället och påpeka det olämpliga. I bästa fall så löses problemet denna vägen i det läget.

3. Anmäl som ”tips” till Arbetsmiljöverket
Om man befinner sig på arbetsstället och inget av ovan hjälper så kan man anmäla en arbetsmiljöfara som ”Tips” till Arbetsmiljöverket – med eller utan sina kontaktuppgifter.

Tänk på att vid en anmälan till Arbetsmiljöverket blir inlämnarens uppgifter offentliga om man anger namn och kontaktuppgifter, och det vill man ju inte alltid.

Det som är viktigt vid ett sådant tips är att ange tid, datum, förutsättningar samt hur länge arbetet ser ut att fortgå. Om man tagit bilder och uppgett kontaktuppgifter kan man notera även detta för att Arbetsmiljöverket ska kunna agera bättre i frågan.

Bild: Shutterstock/edit

Om du passerar förbi

En tecknad personbil

Passerar du bara förbi, och inte befinner mig på arbetsstället och kan ta dialogen, så är det lättaste att bara anmäla in det som ”Tips” till Arbetsmiljöverket.

(Se punkt 3 i rutan här ovan).

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Om du ser något på nätet

En tecknad bild på en skärm som visar en film

Är det så att man ser en bild på Internet eller liknande vet man ju inte exakt när bilden är tagen, så då är det svårare att tipsa Arbetsmiljöverket.

Elektrikerförbundets uppmaning i det läget är att man kommenterar till den som lagt upp bilden att vidta åtgärderna i rutorna här ovan, för att tillförsäkra en bra arbetsmiljö utan att hänga ut någon eller idiotförklara någon.

Det viktiga är att påtala problemet med det felaktiga arbetsmomentet.

De flesta gånger handlar liknande situationer om att ingen riskanalys har gjorts, och att montören löst problemet på ett sätt som denne uppfattar som bra – även om kanske arbetsgivaren inte begärt detta arbetssätt.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Om någon är i fara

En stiliserad varningsskylt med en dödskalle på

Skulle man vara på plats och man ser något som kan innebära att arbetstagarens liv är i fara får man leta fram ett skyddsombud.

Alla skyddsombud kan nämligen lägga ett skyddsombudsstopp när omedelbar fara för liv och hälsa föreligger för arbetstagare – om arbetstagaren inte själv avbryter arbetet och förändrar arbetssättet.

Även här är det bästa en dialog med arbetstagare och arbetsgivare innan åtgärd vidtas. Skulle det vara omedelbar fara så avbryt arbetet tills skyddsombud gjort bedömningen om situationen och vidtar åtgärd.

Bild: Pixabay/Chris Smedbakken

Vad mer kan du göra?

Två tecknade personer med pratbubblor ovanför sina huvuden

1. Informera byggherre eller beställare
Utöver åtgärderna i rutorna ovan är det aldrig fel att informera en byggherre eller en beställare om att deras underentreprenör inte uppfyller kravet på en säker arbetsmiljö.

I nästan samtliga upphandlingar finns det nämligen krav på just de delarna i arbetsmiljölagstiftningen.

Man kan informera antigen via ett samtal eller att man tillsänder byggherren eller beställaren ett antal bilder på de farliga arbetsställningarna, samt plats och tidpunkt.

OBS! Glöm inte i det läget att man bör mörka arbetstagarens ansikte, så att det är arbetsmiljöproblemet som påpekas i första läget – och inte individen.

2. Ta reda på varför det blev som det blev
Därutöver är det bra om det uppkommer diskussion på arbetsstället om det viktiga i att ta reda på anledningen till de osäkra arbetssätten. Skedde de för att riskbedömning saknades, för att arbetstagaren ”skulle bara” eller för att arbetsgivaren beordrade arbetstagaren att utföra arbetet på sådant sätt? 

3. Diskutera vilka lagar och regler som finns
Det är även bra om det på arbetsstället diskuteras vilka regler som egentligen finns uppsatta i arbetsmiljölagen om att säkerställa en säker arbetsmiljö för de anställda.

Bild: Shutterstock/Montage