Får chefen verkligen sätta in GPS-puckar i firmabilen, eller montera elektriska övervakningssystem hur som helst?

Inte utan förhandling med facket.

– Vi har tyvärr inget veto mot att det införs övervakning, utan bara de sedvanliga tågordningarna med lokal och central förhandling och därefter arbetsdomstolen, säger Elektrikernas ombudsman David Fernhed.

Anne Alfredsson:

– En arbetsgivare kan inte hur som helst sätta in GPS-puckar i firmabilar och med hjälp av dessa samla in uppgifter om arbetstagarna. Arbetsgivarens rätt att kontrollera sina anställda regleras genom lagstiftning och kollektivavtal.

Innan arbetsgivaren påbörjar insamlandet av uppgifter om arbetstagarna måste arbetsgivaren förhandla med den fackliga organisationen. För Elektrikerförbundets medlemmar finns dessutom ytterligare skydd genom regler om förhandlingsskyldighet i kollektivavtal.

Vad säger Elektrikernas avtal om just GPS-puckar i firmabilen?

I Installationsavtalet kap 12, §11: ”Elektroniska övervakningssystem” står det att: ”Vid införande av nya elektroniska övervakningssystem t.ex. GPS eller liknande, eller vid väsentlig förändring av syftet med användning av sådant system har arbetsgivaren förhandlingsskyldighet enligt MBL § 11 och 14”.

Om man ska förhandla om GPS-puckar, vad ska man ta upp då?

• Syftet med GPS:en/övervakningen
• Vem och vilka som ska ha tillgång till systemet
• Vad övervakningens resultat ska användas till

Kan facket förhandla även om det gäller annan övervakningsutrustning i firmabilen?

– Absolut. Kravet på förhandling gäller innan införandet av alla former av nya elektroniska övervakningssystem. Detta även för spårningssystem i verktyg och maskiner, eftersom sådana gör det möjligt att se var arbetstagaren befinner sig – vilket även det är en form av övervakning, säger Elektrikernas ombudsman David Fernhed.

Anne Alfredsson:

– Det är arbetsgivaren som bestämmer ändamålet. Exempel på ändamål som kan vara tillåtna är uppgifter om säkerhet, logisitk, fördelning av resurser, framställning av statistik, klagomålshantering och kundservice. De insamlade uppgifterna får inte användas för något annat ändamål än det som legat till grund för införandet av behandlingen. Integritetsskyddsmyndigheten som övervakar att reglerna i dataskyddsförordningen följs anser att det normalt inte är tillåtet att använda positioneringssystem för att kontrollera hur länge den anställde arbetar eller tar rast.

– Integritetsskyddsmyndighetens rekommendation är också att om ett arbetsfordon får användas privat bör arbetstagaren kunna stänga av spårningen av fordonets position utanför arbetstid. En helt annan sak är att arbetsgivaren vid en tvist med en anställd kan använda uppgifter som samlats in i strid med reglerna. Vid prövningen i domstol kan uppgifterna få betydelse fast insamlingen av dem är otillåtna enligt lag eller kollektivavtal, säger Anne Alfredsson.