Uppsägningsprocessen

En ikon av en bok

Förhandling: Är man medlem ska det genomföras en förhandling med facket.

Uppsägningsbesked: Företaget skall överlämna ett besked om uppsägning. Kontrollera datumet på detta eftersom du sägs upp från den dag du får beskedet. Det får alltså inte vara daterat tidigare än den dag det överlämnas.

Uppsägningstid: Kontrollera uppsägningsbeskedet så att det står vilken uppsägningstid du har. Denna beror på anställningstid i företaget och är mellan 1 och 6 månader.

Bild: Colorbox/Edit

Dina rättigheter

En tecknad domarklubba

Återanställning: Om du varit anställd mer än ett år på företaget har du rätt till återanställning. Kontrollera att detta är ikryssat på uppsägningsbeskedet. Tänk på att du måste anmäla att du vill ha din återanställningsrätt till arbetsgivaren personligen. Helst skriftligen.

Ledighet för att söka nytt jobb: Under uppsägningstiden har du rätt att erhålla skälig ledighet med betalning från företaget för att besöka arbetsförmedlingen, söka jobb, eller gå på anställningsintervjuer. Tänk på att informera företaget om detta i så god tid som möjligt.

Arbetsgivarintyg: Du skall få ett Arbetsgivarintyg från företaget efter att din anställning upphört. Om du inte får detta efter ca en vecka så måste du kontakta arbetsgivaren och begära detta. Om du inte får detta måste du kontakta SEF.

Tjänstgöringsintyg: Du har enligt Installationsavtalet rätt att på begäran få ett tjänstgöringsintyg med vitsord från företaget. Detta skall då begäras direkt av företaget och skall innehåll uppgifter om anställningstid, lön, huvudsaklig sysselsättning under anställningstiden samt vitsord.

Bild: Colourbox

Lön och avgångsbidrag

En ikon av sedlar

Lön under uppsägningstiden: Kontrollera lönespecifikationen så du får rätt lön under uppsägningstiden. Du skall ha lön även om företaget inte kan erbjuda något arbete.

Avgångsbidrag: Om du är berättigad till AGB (Avgångsbidrag) skall du få en ifylld blankett av arbetsgivaren som efter undertecknande av dig skall vidarebefordras till AFA.

Bild: Colourbox/Edit

Efter att anställningen upphört

En stiliserad ikon av en väska

Anmäl dig till arbetsförmedlingen: Tänk på att anmäla dig till Arbetsförmedlingen första vardagen efter att din anställning upphört. Detta skall du göra även om du är sjukskriven, föräldraledig etc.

Rätt fackavgift: Blir du arbetslös så måste du höra av dig till SEF:s regionkontor för att du skall få rätt fackavgift.

Bild: Colorbox/Edit

Källa: Michael Clysén, regionombudsman Region Mitt