Om företaget säger upp mig

En uppsägning ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen eller skickas som rekommenderat brev.

Företaget är skyldigt att informera dig om uppsägningstider och från vilket datum anställningen upphör, samt hur du anmäler företrädesrätt till återanställning.

Kontakta Elektrikerförbundet om du behöver stöd eller hjälp vid en uppsägning.

Om jag säger upp mig själv

Har du en tillsvidareanställning gäller en månads uppsägningstid. 

Bryter du den, alltså lämnar tidigare, kan arbetsgivaren ha rätt till skadestånd som kan bli väldigt stort. 

Speciellt för medlemmar

Är du medlem i Elektrikerförbundet får skadeståndet inte överstiga lägsta lönen för två veckors arbete.