Bilder på Sven Höckert, Patrik Ericsson och Hans Nilsson monterade över en stiliserad bild av en stor stopp-hand som sänker sig över en hukande person.

”Många gånger är det bara rena rama missförstånd, att de inte pratar med varandra. Till exempel att en kille inte kommer i tid på morgonen, han är kanske fem, tio minuter sen varje dag. Och istället för att ställa frågan till arbetstagaren om vad det här beror på så begär arbetsgivaren förhandling om uppsägning”, säger Hans Nilsson, regionombudsman för Nord.

Hans Nilsson säger att en anledning till att just denna typ av förhandlingar ökar kan bero på att många av de små firmorna har köpts upp av större, vilket i sin tur leder till ett större avstånd mellan anställda och företagsledning. 

– De här större firmorna har oftare en egen HR-avdelning och även kontakter på IN som kliver in och hjälper dem. Och det värsta en arbetsgivare vet är ofta att säga upp eller skälla på sina anställda, säger Hans Nilsson och fortsätter:

– Så om man har en arbetstagare som man inte är nöjd med, eller inte kan ha kvar på grund av sjukdom eller arbetsskada, så är det enklare att lägga över det på någon annan, som på en HR-avdelning eller rådgivare vid Installatörsföretagen, istället för att prata direkt med den anställde.

Hur går en sådan här förhandling till?

– Det brukar börja med att arbetsgivaren mejlar oss och berättar att de har för avsikt att varsla en arbetstagare, på grund av personliga skäl. I den mån vi sedan kommer i kontakt med medlemmen så stämmer vi av med medlemmen om hens bild av läget och om hen vill ha hjälp och i så fall med vad. Vi kan inte lova ett särskilt resultat, men vi kan arbeta för det som medlemmen vill.

Jag upplever att arbetsgivare och arbetstagare inte pratar med varandra på samma sätt som man gjorde förr i tiden.

Hans Nilsson, regionombudsman för Nord

Vad kan det vara?

– Är det fråga om sjukdom och det krävs rehabilitering så har arbetsgivaren ett långtgående ansvar. Men många gånger är det bara rena rama missförstånd, att de inte pratar med varandra. Till exempel att en kille inte kommer i tid på morgonen, han är kanske fem, tio minuter sen varje dag. Och istället för att ställa frågan till arbetstagaren om vad det här beror på så begär arbetsgivaren förhandling om uppsägning. Men anledningen kan handla om vad som helst, skilsmässa eller att barnen ska lämnas på dagis en viss tid. 

– Jag upplever att arbetsgivare och arbetstagare inte pratar med varandra på samma sätt som man gjorde förr i tiden. Från att det var ett litet problem som man hade kunnat lösa på en gång, så har det vuxit sig till ett gigantiskt problem som blir väldigt svårt att lösa. För att man låtit det pågå alldeles för länge. 

Ser du någon lösning på problemet?

– Det är jätteenkelt: Prata med varandra. Det är som i vilken relation som helst. Pratar man inte med varandra så funkar det ju inte. Jag skulle säga att vi generellt har blivit sämre på att samtala med varandra.

En av Region Norrs ombudsmän som har fått ta en del förhandlingar som rör uppsägning av personliga skäl är Sven Höckert.

Han instämmer i påståendet att vi blivit sämre på att samtala. 

– Går vi tillbaka 20 år i tiden, och du som chef hade något problem med en anställd så berättade du det för personen. Nu för tiden har vi blivit så konflikträdda. 

Jag skulle tro att det finns ett stort mörkertal bland dem som inte är medlemmar som har skickats hem direkt, istället för att sägas upp, speciellt i dessa tider.

Sven Höckert, ombudsman region Norr

Enligt Sven Höckert beror uppsägningar av personliga skäl främst på tre orsaker:

  1. Den anställde har gjort bort sig på något sätt, vilket gör att arbetsgivaren inte vill ha kvar personen. 
  2. Personkemi. Man funkar inte ihop. Ofta har då arbetsgivaren svårt att precisera vad den anställde gjort sig skyldig till. Dessa ärenden tar ofta lång tid för att få till en lösning som båda parter känner sig nöjda med. 
  3. Den anställde har råkat ut för sjukdom eller arbetsskada vilket lett till att arbetsgivaren har svårt att finna något arbete som den anställde kan utföra. Det här är ärenden som blir allt vanligare då organisationerna blir allt mer slimmade.

– Tidigare kunde du sätta en arbetstagare som fått en ålderssjukdom på att köra grejer, eller fixa enklare saker. Men i dag ska ju alla springa 120 procent för att arbetsgivaren ska vara nöjd, förklarar Sven Höckert. 

Sven Höckert tillägger att han har sett en annan oroande trend: en del arbetsgivare har börjat avskeda anställda istället för att säga upp. 

– Det är inte alla anställda som orkar ta den striden. Jag skulle tro att det finns ett stort mörkertal bland dem som inte är medlemmar som har skickats hem direkt, istället för att sägas upp, speciellt i dessa tider.

Den region som har haft allra flest förhandlingar om uppsägningar av personliga skäl är Mitt, och en ombudsman som hållit i väldigt många sådana är Patrik Ericsson.

När vi väl kommer in så är det oftast försent, de har redan förstört sin relation.

Patrik Ericsson, ombudsman region Mitt

Han säger att antalet förhandlingar om uppsägning av personliga skäl har legat på en konstant hög nivå i Stockholms län de senaste åren. 

– Det handlar oftast om en relation som inte fungerar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men när vi väl kommer in så är det oftast försent, de har redan förstört sin relation, säger Patrik Ericsson och fortsätter:

– Det svåra för oss är att förklara för medlemmen att arbetsgivaren visserligen måste göra allt i sin makt för att finna en lösning, men sedan har de ändå rätt att verkställa uppsägningen i slutändan. Men vi försöker alltid hitta en så mjuk landning som möjligt.

Kan de föreslagna förändringarna i Lagen om anställningsskydd göra det lättare för arbetsgivarna att säga upp anställda på grund av personliga skäl?

– Definitivt. I dag när arbetsgivaren hävdar att en anställd inte uppfyller deras krav så kan vi i vår tur hävda att arbetsgivaren borde ha kunnat ge den anställde bättre instruktioner eller bättre utbildning. Företagen missar oftast att medvetengöra den anställde om att de inte lever upp till ställda krav. Då finns det inte heller saklig grund för att säga upp den anställde på grund av personliga skäl, vilket gör att arbetsgivaren ofta är intresserad av att hitta en annan lösning, i många fall en ekonomisk sådan, säger Patrik Ericsson och fortsätter:

– Men tas begreppet saklig grund bort, så det går att välja fritt för arbetsgivaren, så kommer det att bli svårare för oss att hitta en bra lösning för medlemmen.

Råd från ombudsmännen: 

Patrik Ericsson
Patrik Ericsson Region Mitt

– Kommunikation. Prata med varandra.

– Se till att du får utvecklingssamtal och att du då får veta om det är något krav som arbetsgivaren tycker att du inte lever upp till. 

– Se till att du får varierade arbetsuppgifter. Det är helt fel om du endast får sätta upp kabelstegar i flera månaders tid. Det gäller även att du som kollega agerar så att det inte händer någon annan 

Bild: Anna Norling

Sven Höckert
Sven Höckert Region Nord

– Så fort arbetsgivaren säger att hen vill säga upp dig av personliga skäl, eller avskeda dig, så ska du ringa in till organisationen på en gång.

– Likaså om du varit sjukskriven en längre tid. Då bör du kontakta organisationen för att få veta dina rättigheter i tid, så att du inte hamnar i en situation där du får ett brev från Försäkringskassan om att du ska söka jobb på hela arbetsmarknaden och att du blir utförsäkrad om 14 dagar. För då blir det svårt för oss att hinna hjälpa dig. 

Bild: Tomas Nyberg

Avskedad eller uppsagd – vad är skillnaden?

En tecknad dörr
Avskedad

🥾 Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner.

🥾 En arbetsgivare får avskeda en anställd enbart om han eller hon grovt har misskött sin anställning. 

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Ett tecknat timglas
Uppsagd

📆 Om du blir uppsagd har du en uppsägningstid under vilken du behåller löne- och anställningsvillkoren. Du måste vara beredd att jobba under uppsägningstiden.

📆 Uppsägning kan dels ske på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. 

📆 Observera att varseltiden på två veckor vid uppsägning som finns i Lagen om anställningsskydd är förlängd i Installationsavtalet med en vecka till sammanlagt tre veckor. 

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock