– Vi uppfattar det här som ett jättekonstigt avsked, vi förstår inte alls varför arbetsgivaren ger sig på vår medlem, säger Anton Levein, ombudsman vid förbundskontoret.

Det var i februari i år som företaget valde att avskeda en av Elektrikerförbundets medlemmar.

Som grund för avskedet menade företaget att medlemmen inte fört en korrekt tidsredovisning. Härigenom, menar företaget, har oriktiga uppgifter legat till grund för beräkningen av hans arbetstid samt orsakat skada för bolagets kunder.

Vår uppfattning är att företaget har någonting emot vår medlem, och har bestämt sig att de vill få bort honom.

Anton Levein, ombudsman Elektrikerna

– Det är vad de påstår. Vi håller inte med om det. Han har jobbat bra, kunderna är nöjda och han har fakturerat för den tid han har gjort hos kund, säger Anton Levein och fortsätter:

– Vår uppfattning är att företaget har någonting emot vår medlem, och har bestämt sig att de vill få bort honom.

En bild på Ringhals kärnkraftverk, med ett foto av Caj Björklind monterad över.

El­olyck­an på Ring­hals: ”Det var som att få en häst­spark”

Nyheter

Hur vanligt är ett sådant här ärende, där företaget hävdar felaktig tidrapportering?

– Vi tycker att det här är ett jättekonstigt ärende för oss, vi har aldrig haft något liknande. Så det är inte vanligt förekommande.

Har du några råd att ge till medlemmarna?

– Det är alltid bra att föra anteckningar på vad man har gjort och var man har varit. Så att inte uppgifterna bara finns i företagets redovisningssystem. Och får man problem så ska man såklart höra av sig till sin lokala fackliga organisation så snart som möjligt.

Elektrikerförbundet yrkar i sin stämning mot Nordelektro Skellefteå AB dels att avskedandet förklaras ogiltigt, samt att företaget betalar fastställd lön till medlemmen fram till dess att huvudförhandling sker.

Därutöver yrkar förbundet på ett skadestånd till medlemmen på 200 000 kronor.