Medlemmen anställdes i företaget i slutet av 2017, våren 2019 sade arbetsgivaren upp medlemmen dels via sms, dels via e-post. Detta utan att dessförinnan varsla förbundet. 

Genom att inte ha varslat förbundet innan uppsägningen har arbetsgivaren, enligt förbundet, brutit mot lagen om anställningsskydd. Därför stämmer förbundet företaget att betala ett allmänt skadestånd på 30 000 kronor. 

Även medlemmen lämnar in en stämningsansökan mot företaget. Det gäller dels ett allmänt skadestånd för brott mot lagen om anställningsskydd med 20 000 kronor, dels för brott mot semesterlagen på 20 000 kronor. Medlemmen yrkar även på semesterersättning på 14 000 kronor.

Porträttbild på Nicklas Tempel, ståendes utomhus i en stad.

Han hade varit sjuk, och fick uppsägning via sms.

Nicklas Tempel, regionombudsman

Nicklas Tempel är regionombudsman för Elektrikerförbundet i Skåne. Han berättar hur han blev kontaktad av medlemmen i samband med uppsägningen. 

– Han hade varit sjuk, och fick uppsägning via sms. 

Nicklas Tempel begärde förhandling med företaget om felaktig uppsägning och underlåtenhet att förhandla med facklig organisation.

– Men företaget tyckte de hade gjort rätt i alla delar. Kravet på ett skriftligt avsked tyckte de att de hade uppfyllt i och med smset. Det gick lika bra 2019, tyckte de, berättar Nicklas Tempel. 

Förhandlingen avslutades i oenighet. Ungefär samtidigt framkom det att medlemmen inte fått den semesterersättning han hade rätt till. Så Nicklas Tempel kallade till en ny förhandling. Även där var uppfattningarna om allt gått rätt till vitt skilda. 

Med hjälp av LO TCO-rättsskydd har dels förbundet, dels medlemmen, nu stämt företaget. 

Kravet på ett skriftligt avsked tyckte de att de hade uppfyllt i och med smset. Det gick lika bra 2019, tyckte de.

Nicklas Tempel, regionombudsman

Att medlemmen själv stämmer företaget beror på att företaget inte har kollektivavtal. Det innebär att förbundet inte kan stämma företaget för brott mot avtalet, utan det blir medlemmen som, med hjälp av rättsskyddet, stämmer företaget för brott mot semesterlagen och lagen om anställningsskydd. 

Det aktuella företaget har bara tre anställda, och har inte tidigare varit kända av facket.  

Nicklas Tempel råder elektriker som startar eget och anställer personal att gå med i en arbetsgivarorganisation eller att teckna ett hängavtal med Elektrikerförbundet.

– För att inte göra fel. Det är inte så lätt alla gånger. 

Kan det bli dyrare utan avtal?

– Ja, absolut. Och har man tecknat hängavtal med oss så råder vi att man ringer oss om det uppstår några oklarheter. Då ger vi rådgivning.

Lagen om anställningsskydd

  • 8 §  Uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara skriftlig.

I uppsägningsbeskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. 

  • 30 §  En arbetsgivare som vill avskeda eller säga upp en arbetstagare på grund av omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen skall underrätta arbetstagaren om detta i förväg. [ – ]

Är arbetstagaren fackligt organiserad, skall arbetsgivaren samtidigt med underrättelsen varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

Arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör har rätt till överläggning med arbetsgivaren om den åtgärd som underrättelsen och varslet avser. 

[ – ]

Har överläggning begärts, får arbetsgivaren inte verkställa uppsägning eller avskedande förrän överläggningen har avslutats.