Ärendet handlade om hur en av Elektrikerförbundets medlemmar under förra sommaren var semesterledig i två veckor, men när han kom tillbaka till arbetet blev inkallad av bolagets dåvarande vd för samtal. 

Under samtalet informerades den anställde om att bolaget inte ville ha kvar honom längre, och att han skulle få en månads uppsägningstid. Den anställde uppmanades att lämna ifrån sig sina nycklar och gå hem.

Den anställde chockades och lämnade arbetsplatsen. Därefter insjuknade han med långtidssjukskrivning som följd.

Facket menade att bolaget hade sagt upp den anställde utan saklig grund, och därför har en skyldighet att betala skadestånd.

Bolaget menade å sin sida att den anställde sagt upp sig själv.

Tvisteförhandlingar mellan fack och arbetsgivare skedde utan att parterna kunde enas och ärendet gick till Arbetsdomstolen. Nu har ärendet avgjorts i en så kallad tredskodom. Det vill säga: en dom som avkunnats mot den part som inte dykt upp till förhandling eller inte lämnat in ett skriftligt yttrande i tid. 

Arbetsdomstolen beslutar att Senecta Security ska betala dels ett allmänt skadestånd till Elektrikerförbundets medlem på 100 000 kronor, samt ett ekonomiskt skadestånd på 212 000 kronor exklusive ränta. Totalt 312 000 kronor.

Företaget har fram till 21 september på sig att söka så kallad återvinning av domen.

Elektrikern har sökt Senecta Security för en kommentar, men företaget har vid denna tidnings pressläggning ännu inte återkommit.