Under förra året betalade AFA Försäkring ut närmare 100 miljoner kronor för anställda och tidigare anställda under Elektrikerförbundets avtal. Men mörkertalet tros vara stort. 

– Många missar att få den ersättning de har rätt till, säger Hans Andersson, ombudsman vid Elektrikerförbundet. 

LÄS ÄVEN: Parterna bildar gemensamt bolag för försäkringsinformation

Det är anställda på företag med kollektivavtal som omfattas av försäkringarna. Men även anställda på företag utan kollektivavtal där arbetsgivaren har tecknat försäkringarna vid sidan om kan omfattas.  

Jämfört med året innan är skillnaderna i utbetalningar på Elektrikerförbundets område små. Något som sticker ut är dock ersättningarna inom arbetsskadeförsäkringen (TFA).

Det skiljer inte mycket i antalet anmälningar, men de utbetalade beloppen har ökat från 26 miljoner 2017 till över 33 miljoner 2018. 

Jag tror det finns ett stort mörkertal här, för det här handlar om väldigt sjuka personer.

Hans Andersson, ombudsman vid Elektrikerförbundet.

Ökningen beror enligt AFA Försäkring på att höga belopp för retroaktiv livränta betalades ut 2018. När en anställd skadar sig på arbetet och inte längre kan arbeta full tid, eller någon tid alls, beviljas livränta på den tidigare inkomsten.

Men indexregleringen har inte hängt med den faktiska inkomstutvecklingen för elektriker. Lönerna har ökat mer än vad som beräknats.  

– Vissa av de berörda har hört av sig till oss för att få sin livränta omräknad, och då har vi hjälpt dem. Flera har fått sin livränta i en engångssumma. Jag gissar att det är en av anledningarna till att ökningen har varit så stor, säger Hans Andersson. 

LÄS ÄVEN: Äntligen: Osmo har fått besked om AFA-pengarna

I övrigt lyfter Hans Andersson Föräldrapenningstillägget, FPT, som började gälla år 2014. Medlemmar som varit föräldralediga någon gång sedan år 2014 och inte tagit ut det extra tillägget från AFA bör kontrollera om de är berättigade till ersättningen. 

En annan, ofta glömd, försäkring är Premiebefrielseförsäkringen, PBF. Genom den betalas premierna till tjänstepensionen in även om den försäkrade skulle vara föräldraledig eller sjuk.

Det är en försäkring som kan ge stora belopp i slutändan, när pensionen väl står för dörren.  

Många missar nog att ansöka om de här pengarna, de vet inte att de har rätt till dem.

Hans Andersson, ombudsman vid Elektrikerförbundet.

För den som blivit sjuk kan ersättningen från AFA Försäkring innebära ett välbehövligt tillskott i en annars ansträngd ekonomi.

För den som har dagsersättning från Försäkringskassan ger försäkringen från AFA dryga tolv procent extra. För den som får det som tidigare benämndes förtidspension, dagens sjukersättning, kan det bli än mer. 

– Jag tror det finns ett stort mörkertal här, för det här handlar om väldigt sjuka personer. Många missar nog att ansöka om de här pengarna, de vet inte att de har rätt till dem, säger Hans Andersson och poängterar:

– Det finns ingen automatik i dessa försäkringar, utan man måste höra av sig själv. 


Fotnot: Hans Andersson uppmanar medlemmar som tror sig beröras av kollektivavtalsförsäkringarna, men inte tagit del utav dem, att gå in på AFA Försäkrings hemsida www.afaforsakring.se.

Om problem uppstår bör medlemmen kontakta lokal försäkringsinformatör eller ombudsman.  

Utbetalningar från AFA Försäkring under Elektrikerförbundets avtalsområden:

AGB:                                   

 • 2017: 4 308 000 kronor (81 ärenden)
 • 2018: 4 155 000 kronor (82 ärenden)

AGS (dagersättning):                        

 • 2017: 11 388 000 kronor (1191 dagar)              
 • 2018: 11 016 000 kronor (1264 dagar)

AGS (månadsersättning):                 

 • 2017: 14 662 000 kronor (273 månader)         
 • 2018: 14 042 000 kronor (326 månader)

FPT:                                   

 • 2017: 8 682 000 kronor (809 ärenden)             
 • 2018: 7 181 000 kronor (823 ärenden)

TFA:                                   

 • 2017: 25 897 000 kronor (950 ärenden)           
 • 2018: 33 095 000 kronor (977 ärenden)

TGL:                                  

 • 2017: 6 665 000 kronor (35 ärenden)               
 • 2018: 3 626 000 kronor (29 ärenden)

PBF:                                    

 • 2017: 21 746 000 kronor (3790 ärenden)         
 • 2018: 22 209 000 kronor (4 333 ärenden)

Det här står de olika förkortningarna för:

AGB: Försäkring för om du förlorar din anställning på grund av arbetsbrist. För att omfattas av försäkringen måste du ha fyllt 40 år och varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod. 

AGS: AGS är en försäkring som gäller om du blir sjuk. Den kompletterar ersättningen du får från Försäkringskassan. Dagersättningen ligger på drygt 12 procent av utbetald sjukpenning. 

FPT: Om du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan kan du vara berättigad till FPT, föräldrapenningtillägg.

Försäkringen ger dig ca 10 procent extra utöver det du får från Försäkringskassan. Försäkringen började gälla 1 januari 2014 och gäller för dagar du tagit ut föräldrapenning efter det datumet. 

TFA: Försäkring vid arbetsskada, inklusive arbetssjukdom. Försäkringen kan ge ersättning vid inkomstförlust, extra kostnader som läkarbesök och fysiskt och psykiskt lidande.

TGL: Försäkring vid dödsfall så länge den försäkrade är anställd. Ersättningen betalas till dina anhöriga. 

PBF: Premiebefrielseförsäkring. När du arbetar betalar arbetsgivaren in pensionspremien till din tjänstepension, vilket de inte gör när du har sjukpenning, sjuk-, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, föräldrapenning eller graviditetspenning.

Under den perioden kan du istället ansöka om pensionsavsättning från premiebefrielseförsäkringen.