Parterna på svensk arbetsmarknad förhandlar och informerar om kollektivavtalade försäkringar som tjänstepension, sjukförsäkring och försäkring vid arbetsskada.

Idag informerar parterna sina målgrupper var för sig.

– Vi tar nu ett helhetsgrepp om försäkringsinformationen och skapar en plattform för en effektivare och mer ändamålsenlig informationsgivning, säger Transportföretagens vd Mattias Dahl, som lett förhandlingarna för Svenskt Näringsliv, i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: Svenskt Näringsliv säger upp avtal med LO

En digital mötesplats för kollektivavtalade försäkringar och pensioner kommer på sikt att skapas dit medarbetare och arbetsgivare kan vända sig med alla frågor som har med kollektivavtalade försäkringar och pensioner att göra. 

– Genom bildandet av det gemensamma bolaget inleder vi ett arbete med att modernisera informationsgivningen och göra den mer tillgänglig och effektiv för våra respektive medlemmar, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO, i pressmeddelandet.